"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Wat is een broker?

In de context van ingehuurd personeel in Nederland en België worden de termen ‘broker’, ‘intermediair’, ‘makelaar’ en ‘MSP‘ veelvuldig door elkaar gebruikt. De grens tussen deze begrippen is dan ook arbitrair te noemen.

Oorspronkelijk is een broker een dienstverlener die door de opdrachtgever zelf geworven leveranciers, inclusief freelancers, contracteert. In de meest elementaire vorm sluit de broker dus de contracten af met de leveranciers van de opdrachtgever en neemt daarmee de juridische risico’s (grotendeels) over. De broker fungeert soms zelf juridisch gezien als opdrachtgever en detacheert de flexkracht bij de eindopdrachtgever. Soms bemiddelt de broker tussen opdrachtgever en flexkracht bij de totstandkoming van de overeenkomst van opdracht tussen deze twee partijen.

Extra diensten

Maar in de loop der jaren zijn brokers steeds meer diensten gaan uitvoeren naast bovengenoemde dienstverlening. Zo kan de broker de zorg uit handen nemen voor de urenadministratie, de facturatie en de betaling van de vergoedingen en declaraties. Extra diensten kunnen zijn: screening en classificatie van freelancers, met name op hun positie als zelfstandige dan wel als werknemer,  desgewenst tot en met diploma’s en referenties en het toezien en garanderen dat aan de relevante wet- en regelgeving wordt voldaan. Leveranciers/freelancers worden gecontracteerd. Desgewenst worden payroll-diensten aangeboden waarbij werknemers in loondienst worden genomen en gedetacheerd bij de opdrachtgever. Ook het consolideren van alle leveranciersfacturen tot één geconsolideerde factuur voor de opdrachtgever wordt vaak aangeboden.

MSP-diensten

Door deze uitbreidingen van het dienstenpakket van brokers wordt het onderscheid voor een buitenstaander met een MSP in de praktijk moeilijker te zien. Steeds meer brokers bieden zich aan als MSP en bieden ‘MSP-diensten‘ aan. Vermoedelijk zijn de huidige internationaal werkende MSP’s ook ooit begonnen vanuit een rol als broker en doorgegroeid. Veel van de concerns met een MSP hebben ook een bedrijfsonderdeel dat broker-diensten aanbiedt.

De broker werkt -anders dan de MSP- veel meer op operationeel-tactisch niveau.

Een broker gebruikt bovendien meestal een in eigen beheer ontwikkeld IT-systeem of platform, waarop de inhuur wordt geadministreerd die via de broker loopt.

Kerntaken van een broker zijn:

  1. Screening & classificatie van individuele kandidaten (werknemer of zelfstandige?);
  2. Contractuele – en overige administratieve afhandeling, eventueel inclusief payrolling;
  3. Tijdschrijven en facturatie.
Terug naar het overzicht