"Exploring the future of work & the freelance economy"

Hoe richt je een eigen zaak op?

Heb je besloten om zelfstandig te worden en dus een eigen zaak op te starten? Dat kan in zeven stappen.

1.     Basiskennis bedrijfsbeheer en beroepsbekwaamheid

Wil je jezelf vestigen als freelancer, dan moet je bewijzen dat je over een basiskennis bedrijfsbeheer beschikt. Je bewijst je kennis met:

  • een diploma of een ander getuigschrift
  • het bewijs van praktijkervaring
  • een getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer dat je behaald hebt na een examen bij de Centrale Examencommissie of via Syntra of de Centra voor Volwassenenonderwijs.

Sommige beroepen zoals kappers, begrafenisondernemers en opticiens moeten ook bewijzen dat ze over voldoende beroepskennis beschikken.

Meer info:
Vlaanderen.be: Hoe bewijst u de basiskennis bedrijfsbeheer?

2.     Kies een rechtsvorm of een juridisch statuut

Kies je voor een eenmanszaak of voor een vennootschap? Die keuze heeft gevolgen voor onder meer je inkomen, de boekhouding en aansprakelijkheid.

3.     Open een zichtrekening

Vennootschap: open een zichtrekening op naam van je vennootschap bij een bank in ons land.

Eenmanszaak: voor je eenmanszaak open je ook het best een nieuwe rekening zodat je handels- en privé-verrichtingen gescheiden blijven.

Het rekeningnummer en de naam van je bank moet je vermelden op alle handelsdocumenten zoals brieven en facturen.

4.     Vraag een ondernemingsnummer aan

Je moet je onderneming inschrijven bij een erkend ondernemingsloket. Je krijgt dan een ondernemingsnummer en je zaak wordt opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Je ondernemingsnummer bestaat uit tien cijfers en is hetzelfde als je btw-nummer.

Welke documenten leg je voor in een ondernemingsloket?

  • Identiteitskaart
  • Bankrekeningnummer
  • Bewijs kennis bedrijfsbeheer
  • Bijzondere vergunningen wanneer nodig
  • Bij vennootschappen: uittreksel van de statuten en attest van beheermandaat

Hoeveel kost je inschrijving bij het ondernemingsloket?

Voor de inschrijving als handels- of ambachtsonderneming betaal je 82,50 euro.

De inschrijving van je niet-handelsonderneming naar privaatrecht is gratis. Voor alle latere transacties zoals inschrijving bijkomende vestiging, adreswijziging of schrapping betaal je steeds 82,50 euro.

5.     Vraag eventuele bijkomende vergunningen aan

In sommige sectoren heb je bijkomende vergunningen of erkenningen nodig.

6.     Activeer je btw-nummer

Iedereen is btw-plichtig en dus heb jij ook een btw-nummer nodig. Dus ook als je de vrijstellingsregeling geniet, moet je een btw-nummer activeren.

7.     Sluit aan bij een sociaal verzekeringsfonds

Als zelfstandige betaal je ook sociale bijdragen, zowel in hoofd- als in bijberoep. Daarom moet je je aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds naar keuze of bij de Nationale Hulpkas voor Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen.

Hoeveel sociale bijdragen je moet betalen, vind je op de site van de Sociale Zekerheid Zelfstandige Ondernemers.

Brochures van de overheid

Terug naar het overzicht