"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Ook dit jaar betalingsuitstel voor je vennootschapsbijdrage

Elke vennootschap onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting of aan de belasting der niet-verblijfhouders betaalt jaarlijks een vennootschapsbijdrage. Ook in 2021 moet jouw vennootschap een forfaitair bedrag aan sociale bijdrage betalen. Naar aanleiding van de coronacrisis wordt de betaaldatum echter voor het tweede jaar op rij uitgesteld.

Hoeveel bedraagt de vennootschapsbijdrage?

De ministerraad keurde eind februari 2021 een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat het bedrag van de vennootschapsbijdrage voor 2021 vastlegt.
De vennootschapsbijdrage voor 2021 bedraagt:

  • 347,50 euro als het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar lager was dan 706.579,60 euro (702.954,47 euro in 2020);
  • 868,00 euro als het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar hoger was.

Wanneer moet je jouw vennootschapsbijdrage betalen?

Als gevolg van de coronacrisis besliste de overheid om ook dit jaar de betaaldatum uitzonderlijk op te schuiven naar 31 december. Je ontvangt de betaaluitnodiging voor deze jaarlijkse bijdrage pas in de loop van september 2021 en niet tijdens de maand mei zoals dat andere jaren het geval is. Ook in 2020 was dezelfde maatregel van toepassing.

Bron: https://www.sbb.be/nl/magazine/betalingsuitstel-vennootschapsbijdrage

SBB is een Vlaams accountants- en advieskantoor met 30 vestigingen (zie hier voor een overzicht) en meer dan 20.000 cliënten uit alle sectoren. U kan bij SBB terecht voor vragen in verband met accountancy, fiscaliteit, milieu- en omgevingsadvies, zakelijk-juridisch advies, strategisch advies, successieplanning en startersadvies. Bekijk alle berichten van SBB