"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Beeline neemt het Britse JoinedUp over en biedt zo ook een oplossing voor shift medewerkers in haar extended workforce platform.

Beeline, een wereldleider op vlak van technologie in het beheer van externe medewerkers, kondigde onlangs de acquisitie aan van het Britse technologie platform JoinedUp. Deze overname zorgt ervoor dat Beeline hun traditioneel Vendor Management Systeem (VMS) verder transformeert tot een groter “extended workforce platform” om ook het beheer van shift medewerkers (vaak blue collar of light industrial profielen) en de daar bijhorende complexiteiten in het platform te omvatten. Nextconomy maakt een analyse van deze acquisitie.

De doelgroep van  ‘shift workers’ als externe medewerkers valt vaak uit de boot in VMS & MSP programma’s. Dat bood ruimte aan niche spelers zoals JoinedUp om een technologie-oplossing op maat aan te bieden. JoinedUp wordt nu deel van Beeline als aparte business unit met behoud van hun eigen merknaam. Dit is een acquisitie van groot strategisch en internationaal belang voor Beeline.

De historiek van Vendor Manamenet Systems (VMS)

Vendor Management Systems (VMS) hebben zich de laatste decennia specifiek toegespitst op het beheren van de externe professionele medewerkers in organisaties. Dat is ook de doelgroep waar de VMS technologie zich op toelegde bij’ early adoptor’ klanten in de financiële – en technologie sector, nu bijna 20 jaar geleden. De grote volumes inhuur van professionele consultants en contractors vertegenwoordigden immers grote budget uitgaven bij deze bedrijven. Deze uitgaven aan inhuur transparant én onder controle te krijgen, was een belangrijke motivatie om een Vendor Management Systeem uit te rollen in deze organisaties.

Ook de verschuiving naar meer uitbesteed werk aan externe partijen (project werk, SoW) kende de afgelopen jaren bij veel inhurende bedrijven een forse stijging in hun uitgaven. En ook hier pasten de meeste Vendor Management Systemen (VMS) een mouw aan door ook SoW modules aan te bieden die alle projectwerk van externe partijen transparant, compliant en kosten-efficiënt in te richten via hun technologie.

Toch werd bij veel bedrijven, met name in de industrie sector, een zeer grote doelgroep externe medewerkers onaangeraakt: uitzendkrachten in de ‘blue collar’ omgeving zoals arbeiders en lichte industrie profielen.

Hoog (transactioneel) volume met lage uitgaves, maar met een hoog risico

Waarom bleef deze doelgroep van uitzendkrachten en externe arbeiders zo lang geweerd uit de Vendor Management Systemen? Het antwoord zit in het historische verdienmodel van de VMS providers: een klein percentage wordt afgeroomd op de totale uitgaven van een bedrijf aan een beperkte groep externe professionele medewerkers met gemiddelde hogere lonen. Of anders gezegd: het VMS beheert een laag volume met hoge ‘spend’ en neemt hier een marge op.

Voor de meeste VMS providers wringt daar het schoentje. Dit verdienmodel is moeilijk toepasbaar voor die andere doelgroep, de extern ingehuurde arbeiders en licht industriële profielen, waar de uitgaven meer beperkt zijn. Doorgaans is het volume aan dit type externe medewerkers erg hoog, maar de uitgaven beperkt omwille van de lagere loonuitgaven. Bovendien zijn de complexiteit en risico’s bij de inhuur van deze doelgroep heel hoog. Denk maar aan shift-medewerkers met complexe vergoedingsmodules, afhankelijk per industrie, regio en soms zelfs fabrieks-site, of aan alle complexe en zwaar gereguleerde Collectieve Arbeidsovereenkomsten (CAO’s), die van toepassing zijn op deze doelgroep. Ook ingewikkelde tijdsregistraties (punch in, punch out) en werkplanningen of opvolging van veiligheidsvoorschriften en vernieuwingen, zorgen voor klantennoden die vele VMS providers niet kunnen/wensen te voorzien omdat het verdienmodel voor deze externe doelgroep te beperkt blijft.

Het transactionele karakter van de inhuurprocessen en hoge volume van deze externe groep van medewerkers, maakt dat zij in vele VMS-systemen tussen wal en schip vallen om opgenomen te worden in ‘external workforce management’ programma’s met behulp van een VMS. Meestal worden ze highlevel opgevolgd via een ‘resource tracker’ module binnen het VMS, maar echt beheer van deze specifieke doelgroep is niet in elk VMS mogelijk.

De omslag van VMS naar Extended Workforce Platform

Terug naar Beeline. Tot nu kan Beeline ten dele tarieven en complexe tijdsregistraties opvolgen voor voornamelijk professionele externe medewerkers, maar voor onsite inhuur processen voor externe arbeiders en light industrial profielen is de tooling niet gemaakt. Voor uitzendkrachten en externe arbeiders in de industrie biedt JoinedUp een meer toegespitste oplossing. Het bedrijf focust zich met name net toe op on-site inhuurprocessen van inhurende managers bij industrie klanten. Het beheer van shifts, opvolging van werkplanning, accreditatie van werkvergunningen en certificaten, absentie-opnames, tarief-en vergoeding berekening op basis van “time-in, time-out” tijdsregistraties met geautomatiseerde facturatie zijn eigen aan de technologie-oplossing die JoinedUp aanbiedt voor haar klanten met zeer hoge volumes aan externe medewerkers die werken op shift-basis. Met deze acquisitie biedt Beeline dan ook een productuitbreiding aan bij haar klanten, die van strategisch belang zal zijn om hun eigen ambities als  allesomvattend “extended workforce platform” waar te maken.

Internationaal

Hoewel JoinedUp een Brits bedrijf is, bestaat de ambitie van Beeline om dit internationaal uit te rollen voor haar klanten. Zo werden reeds de lokalisaties voor de Nederlandse markt gestart voor automatische tariefberekeningen op basis van shifts. Met name in Europa, waar klanten nood hebben aan een technologie platform om ook dit segment aan externe medewerkers met al hun complexe inhuurprocessen beter te beheren, ziet Beeline heel wat potentieel voor haar klanten.

Bron: https://www.beeline.com/news_post/beeline-acquires-joinedup-to-meet-high-volume-shift-based-workforce-demand/

Dennis Van de Vijver
Dennis is an independent business consultant who helps companies in search of the right strategy, partners and technology solutions to manage their contingent workforce. His previous background as a corporate purchaser of IT & Contingent Workforce, brought him to the industry of Vendor Management Systems (VMS) & Managed Services Providers (MSP) more than 10 years ago. He held several successful European roles in Product Management, Solution Design, Account Management & Partner Management at one the leading international VMS providers. Bekijk alle berichten van #Dennis Van de Vijver