SLUIT MENU

Een betere werk-privébalans? In Finland is het verplicht!

De ‘Working Hours Act’ die sinds 1 januari 2020 in Finland van kracht is, introduceerde enkele belangrijke vernieuwingen zoals een flexibele werktijdregeling en het opsparen van overuren.

Met de flexibele werktijdregeling en werktijdregistratie zorgt het Finse parlement ervoor dat werknemers hun werk en privéleven beter op elkaar kunnen afstemmen.

Werken op afstand

Omdat in veel sectoren het werk niet meer gebonden is aan een bepaalde plaats of tijd, vereist de nieuwe wet niet dat het werk op een bepaalde plaats wordt uitgevoerd. De Working Hours Act geldt dus ook voor telewerkers.

Flexibele werktijdregeling

De nieuwe wet introduceert een geheel nieuwe categorie van flexibel werken, zelfstandig werken genaamd. Hiermee verwijst men naar werknemers die een functie hebben die plaats- en tijdsonafhankelijk is, zoals deskundigen en adviseurs.

Werknemers die minstens voor de helft van de arbeidstijd zelf kunnen beslissen wanneer en waar ze werken, horen tot die groep.

De werkgever bepaalt de werktaken, de doelstellingen en de algemene planning, maar de werknemer regelt zelf wanneer en waar hij werkt.

De nieuwe wet geeft hen dus meer flexibiliteit, hoewel hun werkweek beperkt blijft tot 40 werkuren, gemiddeld berekend over 4 maanden.

Werktijdregistratie

Werknemers kunnen overuren opsparen om die dan later op te nemen. Voor de actualisering van de Hours Working Act was dit enkel mogelijk als dit was opgenomen in de cao.

Met instemming van de werkgever hebben werknemers de mogelijkheid om hun arbeidsduur met maximaal vier uur per dag te verlengen of te verkorten. De opgebouwde overuren mogen echter niet meer dan 60 uur bedragen over een periode van vier maanden. Daarnaast mag een werknemer maximaal 20 uur onderpresteren in diezelfde periode.

Nathanella Monsaert
Nathanëlla Monsaert is redacteur en grafisch vormgever. Met haar jarenlange ervaring werkt ze elke communicatie uit van A tot Z. Of hoe ze het liever zelf zegt: van A naar Beeld. Ze is een storyteller pur sang en gaat voor NextConomy vooral op zoek naar boeiende verhalen bij freelancers. Bekijk alle berichten van #Nathanella Monsaert