"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Hoe wordt de winst van je vennootschap belast in 2020?

Met het boekjaar 2019 achter de rug heeft je vennootschap hopelijk een winst gerealiseerd. Op die winst zal zij vennootschapsbelasting moeten betalen. Het belastingtarief bedraagt 29,58% of onder bepaalde voorwaarden slechts 20,40%. De winst van het boekjaar 2020 zal worden belast aan 25% of 20%.

Eerste tariefdaling in 2018-2019

Met het zomerakkoord is het standaard belastingtarief in 2018-2019 gedaald van 33,99% naar 29,58%. In ruil voor deze tariefdaling werden een aantal fiscale aftrekken afgeschaft of beperkt. Indien je vennootschap in 2019 een fiscale winst heeft, dan zal zij hierop 29,58% belastingen betalen.

Onder bepaalde voorwaarden wordt de eerste winstschijf van 100.000 euro belast aan het verlaagd tarief van 20,40%, dit is meteen 9,18% lager. De vennootschap moet dan wel aan minstens één bedrijfsleider natuurlijke persoon een bezoldiging geven van minstens 45.000 euro (of minder indien die bezoldiging minstens gelijk is aan het fiscaal resultaat van de vennootschap). Die bezoldiging wordt belast in de personenbelasting. De toekenning van een minimumbezoldiging geeft recht op een winstbelasting aan 20,40% maar dat betekent ook een hogere personenbelasting.

Opgelet!

Bepaalde vennootschappen zijn altijd uitgesloten zijn van het tarief van 20,40%, bijvoorbeeld een dochtervennootschap. Dit is een vennootschap waarvan de aandelen zijn gehouden door een andere vennootschap. Ook een grote vennootschap is uitgesloten van het verlaagd tarief.

Verdere tariefdaling in 2020

Vanaf het boekjaar 2020 wordt de winst belast aan 25%. Het verlaagd tarief voor de eerste winstschijf van 100.000 euro daalt lichtjes van 20,40% naar 20%.

Wat bij een gebroken boekjaar?

Valt het boekjaar niet samen met het kalenderjaar, dan heb je een ‘gebroken’ boekjaar. Indien het boekjaar bijvoorbeeld eindigt op 30 september, dan zal de winst van 1 oktober 2019 tot en met 30 september 2020 nog belast worden aan 29,58% of 20,40%. De winst vanaf 1 oktober 2020 zal belast worden aan 25% of 20%.

De investeringsreserves omzetten aan 15% of zelfs 10%?

Heeft je vennootschap in het verleden misschien een winst tijdelijk vrijgesteld door het als een ‘investeringsreserve’ te parkeren op de balans? Dan kan die reserve in 2020-2021 worden omgezet in een belaste reserve tegen een vast tarief van 15%. Dit is meteen een belastingbesparing van 10% indien de winst belast wordt aan 25%. De omzetting kan onder bepaalde voorwaarden zelfs aan 10% maar dan moet je vennootschap het bedrag ook investeren.

Dit stuk verscheen eerder op de site van SBB

SBB is een Vlaams accountants- en advieskantoor met 30 vestigingen (zie hier voor een overzicht) en meer dan 20.000 cliënten uit alle sectoren. U kan bij SBB terecht voor vragen in verband met accountancy, fiscaliteit, milieu- en omgevingsadvies, zakelijk-juridisch advies, strategisch advies, successieplanning en startersadvies. Bekijk alle berichten van SBB