Wat als je als ondernemer zelf het coronavirus oploopt?

De verspreiding van het coronavirus brengt heel wat gevolgen met zich mee. De overheid voorziet verscheidene maatregelen voor jouw onderneming maar welke stappen moet je zetten als je zelf als opdrachtgever of ondernemer ziek wordt?

De kans dat je als zelfstandig ondernemer zelf het coronavirus oploopt, is reëel. Waar heb je recht op?

Uitkering ziekenfonds

Bij ziekte van minstens acht dagen heb jij vanaf de 1ste dag ziekte recht op een uitkering van het ziekenfonds. Je contacteert daarom best zo snel mogelijk je arts om samen met hem een getuigschrift arbeidsongeschiktheid in te vullen. Jouw uitkering wordt immers ten vroegste uitbetaald vanaf de dag waarop jouw arts dit document heeft ondertekend. Ga hiervoor echter niet zomaar langs bij je arts maar respecteer de richtlijnen en bel hem eerst om te bespreken hoe je dit best in orde brengt.

Informeer je accountant

Blijf je langdurig ziek? Informeer dan je accountant. Hij of zij kan voor jou nagaan of je in aanmerking komt voor gelijkstelling wegens ziekte. Tijdens de periode die gelijkgesteld wordt met ziekte hoef je geen sociale bijdragen te betalen. Kom je niet in aanmerking voor deze gelijkstelling dan kan je nog terugvallen op betalingsuitstel, vermindering of vrijstelling van bijdragen.

Lees het artikel: Op welke maatregelen rond sociale bijdragen kan je beroep doen als zelfstandige tijdens het coronavirus?

SBB is een Vlaams accountants- en advieskantoor met 30 vestigingen (zie hier voor een overzicht) en meer dan 20.000 cliënten uit alle sectoren. U kan bij SBB terecht voor vragen in verband met accountancy, fiscaliteit, milieu- en omgevingsadvies, zakelijk-juridisch advies, strategisch advies, successieplanning en startersadvies.

Bekijk alle berichten van SBB