"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Coronavirus: “Een kans voor freelancers om hun expertise aan te bieden”

Welke gevolgen hebben de corona-maatregelen voor je medewerkers, freelancers en je eigen zaak? En wat kan de overheid beter aanpakken? Ellen Pensaert van Furbo Legal en Lola Van Strydonck van Beelance getuigen.

Zaakvoerder van Furbo Legal, een afdeling van FurboTraining en Consulting Ellen Pensaert en communication en marketingmanager Lola Van Strydonck van de marktplaats Beelance ondervinden de gevolgen van de corona-maatregelen op alle terreinen: via hun collega’s, hun eigen zaak en de freelancers waarmee ze samenwerken. Hun verhaal.

Welke gevolgen hebben de corona-maatregelen voor jullie medewerkers? 

Lola: “Naast het verplicht voltijds telewerken, hebben we onze manier van communiceren herzien. We hebben duidelijke regels opgesteld om dagelijkse uitwisselingen te vergemakkelijken. We hadden al verschillende tools die het werken op afstand vereenvoudigen zoals alTeams, maar nu ontdekken we nieuwe zoals Zoom, Clubhouse … We nemen geleidelijk nieuwe gewoontes aan en de overgang gebeurt vloeiend.”

Welke gevolgen hebben de corona-maatregelen voor jullie freelancers? 

Lola: “We ontvangen berichten van freelancers die zich zorgen maken over hun bedrijf. Ze zijn bang dat ze zich niet zullen kunnen herstellen van de situatie en hun volgende opdrachten moeilijk zullen kunnen vinden. Ze zijn sterk in beslag genomen door de economische impact en zitten in veel onzekerheid.”

“De positieve kant van deze corona-maatregelen is echter om het werk op afstand te veralgemenen en de mentaliteiten op te schudden. Volgens mij, is dit een kans voor bedrijven om hun manier van werken te veranderen, maar ook een kans voor freelancers om hun expertise aan te bieden. De freelancers hebben echt een rol te spelen in al deze veranderingen. We leven in een unieke situatie.”

Hoe gaan jullie zelf om met de situatie? Hoe ondersteun jij de freelancers die voor jou een opdracht uitvoeren? 

Ellen: “Wij zijn een jong bedrijf en wij zijn niet zeker of wij deze crisis te boven komen als de overheid niet meer maatregelen neemt om jonge bedrijven te ondersteunen.”

“Maar even goed gaat dit op voor bepaalde freelancers die hun opdracht doen bij de klant die bijvoorbeeld sluit of die geen externen meer in het bedrijf wil. Dit zijn ook zaken waarmee wij worden geconfronteerd. Heel wat bedrijven willen geen externen meer aanwezig hebben op hun werkvloer. Sommigen kunnen van thuis uit werken, anderen niet.”

“Heeft men als freelancer niet de nodige back-up, dan zijn er niet zo heel veel maatregelen. Buiten de overbruggingspremie komt de RVA nergens in tussen. Iets als overmacht en economische werkloosheid kent men niet voor freelancers.”

Stel dat een gelijkaardige situatie zich volgend jaar voordoet? Wat willen jullie dat de regering anders zou doen op basis van de kennis die er nu is? 

Ellen: “Zorgen voor eenvoudige procedures. Tijdens de financiële crisis In 2008-2009 waren de procedures voor economische werkloosheid log. Die zijn nu nog altijd niet aangepast.”

“Het is ook duidelijk dat freelancers in de kou blijven staan. Als jezelf ziek valt en corona hebt, dan kan je verzekering tussenkomen als je er één hebt. Maar ook de tussenkomsten zoals de overbruggingspremie zijn laag.

“Als je bedrijf dicht gaat, krijg je een eenmalige vergoeding van 4000 euro. De overheid moet in dergelijke situaties ervoor zorgen dat er geen bedrijven failliet gaan, noch freelancers zonder inkomsten vallen. De RSZ, btw en belastingen voorzien een uitstel van betalingen. Ik hoop op gelijkaardige acties van leasingmaatschappijen, voor vaste kosten zoals huur …”

Lola: “We verwachten dat de overheid duidelijke procedures opstelt in het geval dat een vergelijkbare situatie zich herhaalt in de toekomst. Op dit moment moeten we allemaal haastig en met onze eigen middelen de situatie behandelen, wat enorme stress en ongemak veroorzaakt zowel voor de werkgevers, werknemers, freelancers als de politici. We zijn ervan overtuigd dat iedereen reactiever en beter voorbereid zal zijn in toekomstige gelijkaardige situaties.”

Nathanella Monsaert
Nathanëlla Monsaert is redacteur en grafisch vormgever. Met haar jarenlange ervaring werkt ze elke communicatie uit van A tot Z. Of hoe ze het liever zelf zegt: van A naar Beeld. Ze is een storyteller pur sang en gaat voor NextConomy vooral op zoek naar boeiende verhalen bij freelancers. Bekijk alle berichten van #Nathanella Monsaert