SLUIT MENU

3 vooroordelen over freelancers ontkracht

Terwijl de gig economie sterk blijft groeien en er nooit eerder zoveel freelancers (157 000 in 2017) in Vlaanderen aan de slag gingen, merken we dat heel wat organisaties weigerachtig staan ten opzichte van samenwerken met freelancers. Onnodig, zo vinden wij, want freelancers vormen vooral een opportuniteit voor de toekomst. Daarom ontkrachten we de 3 meest hardnekkige vooroordelen over freelancers:

  1. Een freelancer is duur

Als je de uurtarieven van freelancers ongenuanceerd benadert, lijkt een freelancer niet meteen een koopje te zijn. Maar als je het uurtarief naast de loonkost van een vaste werknemer legt, blijkt aan het einde van de rit heel vaak het tegenovergestelde waar te zijn. Laat ons toe dit te illustreren:

Geen sociale lasten

Om te beginnen betaal je voor freelancers geen sociale lasten. Bij vaste werknemers komen deze kosten nog eens extra bovenop de kostenpost van de verloning.

de opdrachtgever betaalt enkel voor de effectief gewerkte uren

Plug and play

Ten tweede zorgt het plug-and-play-principe ervoor dat de opdrachtgever enkel betaalt voor de effectief gewerkte uren. ‘What you pay is what you get’. Daardoor vallen er enkele financiële verplichtingen weg zoals de uitbetaling van vakantiegeld en ziektevergoeding. Een freelancer regelt geheel autonoom de systematiek van zijn projecten en plant dus zijn eigen vakantie in. De vergoeding van ziektedagen is niet opgenomen in een contract tussen opdrachtgever en freelancer.

Bespaar kosten

Tot slot heeft een freelancer de skills en ervaring al op zak om de job te klaren. Het tijdsintensieve en dure proces van opleiding voor werknemers wordt op deze manier vermeden. Naast de kostprijs van de opleiding voor vast personeel betaal je ook extra voor de niet-productieve uren van werknemers die opleiding volgen. Vaste werknemers opleiden is broodnodig, zoveel is zeker, maar expertise kweken is een lang en traag groeiproces. En daar knelt het schoentje vaak in het bedrijfsleven. De tijd om te wachten op de ontplooiing van expertise ontbreekt. Daarom biedt het uitbesteden van zeer specifieke opdrachten een reële oplossing. Uitbesteden is besparen op tijd, niet op kwaliteit.

Je haalt expertise in huis die snel inzetbaar is waarmee je heel wat interne loonkosten en aanvullende kosten bespaart.

Onthoud vooral dat freelancers inzetten dus minder duur is dan op het eerste gezicht lijkt. Je haalt expertise in huis die snel inzetbaar is waarmee je heel wat interne loonkosten en aanvullende kosten bespaart.

  1. Een freelancer is niet te vertrouwen

Terwijl we in Vlaanderen steeds meer evolueren in de richting van open bedrijfsmodellen, rekenen de Vlaamse kmo’s nog steeds af met heel wat wantrouwen ten opzichte van freelancers. Dat wantrouwen manifesteert zich meestal op zowel vertrouwelijkheid als vertrouwen.

Vertrouwelijkheid

Een freelancer heeft in veel gevallen toegang nodig tot vertrouwelijke gegevens. Denk bij digitale marketeers aan de paswoorden van de sociale media of bij een HR-manager aan de informatie over de verloning van kaderleden tot arbeiders. Gevoelige informatie die de kamer niet mag verlaten. Gelukkig zijn er rechtsgeldige documenten die daar een perfecte oplossing voor bieden. Het geheimhoudingscontract, ofwel het non-disclosure agreement (NDA), definieert specifiek welke informatie geheim moet blijven. Zo is de opdrachtgever gerust dat zijn bedrijfsinformatie in goede handen is.

Verwachtingen en doelstellingen helder aftoetsen is een must.

Vertrouwen

Omdat een freelancer vaak van thuis uit werkt en er dus weinig controle is, ontstaat er soms argwaan. Het controleluik dat bij vaste werknemers wel is ingebouwd, valt bij freelancers weg. Daarnaast kunnen opdrachtgevers (zeker bij zeer specifieke expertise) moeilijk de kwaliteit inschatten. Een objectieve beoordeling maken is zo niet altijd eenvoudig. We raden dan ook aan om goede, transparante afspraken te maken. Online zijn er tal van gratis applicaties voorhanden om meer transparantie in het werkproces te krijgen. Deze project management tools kunnen de werkgever betrekken in de vooruitgang van de opdracht. Maar belangrijker blijft duidelijke communicatie. Verwachtingen en doelstellingen helder aftoetsen is een must.

  1. Een freelancer zal nooit echt deel uitmaken van mijn team

We merken jammer genoeg nog te vaak dat een freelancer vooral als “leverancier” beschouwd wordt. Het knappe onthaalbeleid voor de vaste werknemers is doorgaans niet van toepassing voor de freelancer. Toch blijft het belangrijk dat freelancers sociaal geconnecteerd worden in de organisatie om de samenwerking te doen slagen. De inwerking van een freelancer is de verantwoordelijkheid van beide partijen. Mits de juiste ondersteuning zien wij dat freelancers wél deel beginnen uitmaken van een team, ook al is het maar tijdelijk. Toegegeven, door het tijdelijke karakter van de freelancer zal er altijd een afstand blijven bestaan tussen beide partijen. Maar dat heeft evengoed voordelen. Zoals GIGHOUSE-freelancer Katrien Tordeur in ons blogbericht zei: “Ik heb geen nood aan een sterke band met collega’s, wat in de HR-wereld meestal al geen evidentie is. Als HR-verantwoordelijke maak je meestal geen deel uit van het WhatsAppgroepje onder collega’s waarin de nieuwste roddels verspreid worden.’”

Een freelancer heeft als buitenstaander een belangrijke signaalfunctie. Vastgeroeste gewoontes zijn door vaste werknemers amper op te sporen. Een freelancer die slechts korte tijd in de organisatie aanwezig is, kijkt door een heldere bril en kan betere objectieve keuzes maken.

Tekst: Melanie Deblanc

GIGHOUSE is een digitaal matchingplatform dat op een snelle en efficiënte manier streeft naar de perfecte match tussen freelancers en opdrachtgevers. Een diepgaande screening en een kwalitatief matchingproces dat rekening houdt met zowel hard skills als cultural fit, zorgt voor duurzame samenwerkingen tussen freelancer en opdrachtgever. Bekijk alle berichten van GIGHOUSE