"Exploring the future of work & the freelance economy"

Over GIGHOUSE

GIGHOUSE is een digitaal matchingplatform dat op een snelle en efficiënte manier streeft naar de perfecte match tussen freelancers en opdrachtgevers. Een diepgaande screening en een kwalitatief matchingproces dat rekening houdt met zowel hard skills als cultural fit, zorgt voor duurzame samenwerkingen tussen freelancer en opdrachtgever.

Opdrachtgever
3 vooroordelen over freelancers ontkracht

Terwijl de gig economie sterk blijft groeien en er nooit eerder zoveel freelancers (157 000 in 2017) in Vlaanderen aan de slag gingen, merken we dat heel wat organisaties weigerachtig staan ten opzichte van samenwerken met freelancers. Onnodig, zo vinden wij, want freelancers vormen vooral een opportuniteit voor de toekomst. Daarom ontkrachten we de 3 meest hardnekkige vooroordelen over freelancers: [Lees meer …]