"Exploring the future of work & the freelance economy"

De brexit nadert: wat zijn de gevolgen voor uw onderneming?

Op 29 maart 2019 verlaat het Verenigd Koninkrijk mogelijk de Europese Unie. Zal u als bedrijf de impact voelen? Dat hangt af van het feit of er een zachte, harde of misschien wel géén brexit-deal komt. Een overzicht, want een voorbereid ondernemer is er twee waard.

Alleen als het volledige ‘terugtrekkingsakkoord’ wordt goedgekeurd, komt er na 29 maart 2019 een zogeheten overgangsperiode. In dat geval blijft alles bij het oude tot 1 januari 2021. Komt er geen akkoord, dan wordt het verenigd Koninkrijk beschouwd als ‘derde land’ wat zal leiden tot hogere importheffingen, strengere douaneprocedures en meer controles met de verschillende Europese landen.

De belangrijkste gevolgen van de brexit op een rij 

  1. EORI-nummer verplicht

In- en uitvoer van en naar het VK wordt enkel nog mogelijk met een zogeheten EORI-nummer (Economic Operator Registration and Identification). Dit is eigenlijk uw btw-nummer dat voor douane wordt ‘geactiveerd’. Ondernemingen die nu reeds goederen invoeren of uitvoeren, hebben al zo’n nummer en hoeven dus verder niets meer te doen.

De fiscus is al begonnen met ondernemingen te contacteren die een EORI-nummer nodig hebben voor hun handel met het VK en die dit nog niet hebben. Nog geen bericht gehad of nummer aangevraagd? Hier leest u hoe u dit zelf kunt aanvragen.

  1. Douaneformaliteiten bij in- en uitvoer

Bedrijven die vandaag in het VK verkopen, of in het VK goederen aankopen, verrichten respectievelijk intracommunautaire ‘leveringen’ en ‘verwervingen’. Omdat het om handel tussen EU-lidstaten gaat, zijn die vrijgesteld van bijzondere douaneformaliteiten.

Met de brexit verlaat het VK echter ook de interne markt en douane-unie. Bijgevolg worden intracommunautaire leveringen en verwervingen respectievelijk ‘export’ en ‘import’, die wel onderworpen zijn aan strenge douanecontroles en -formaliteiten (zoals douaneaangiftes). Hou er ook rekening mee dat u op de import van aangekochte goederen uit het VK btw zal moeten betalen. Ook de invoer van uw producten in de VK zal bijkomende formaliteiten met zich meebrengen. Dit neemt tijd in beslag. Denk er dus aan dat uw goederen mogelijks een paar dagen zullen “geblokkeerd” zijn.

Belangrijk: informeer tijdig over de mogelijkheden om uw douaneformaliteiten zelf te regelen, of uit te besteden aan een douanevertegenwoordiger of vervoermaatschappij.

  1. Geen VAT-refund meer via INTERVAT

Tot eind januari 2019 kon u uw Britse btw eenvoudig elektronisch terugvragen via de toepassing VAT-refund van het Belgische INTERVAT. Op 30 maart vervallen echter ook alle digitale connecties tussen het VK en de EU, vandaar dat het aan te raden is uw teruggave zo snel als mogelijk te doen. Op die manier bent u zeker dat alles tijdig geregeld is. Na 30 maart zal u uw verzoek tot teruggave van uw Britse btw rechtstreeks moeten indienen bij de Britse belastingendienst, in het Engels.

  1. Aangifte digitale diensten niet meer via MOSS

Levert u digitale diensten (zoals webdesign, websitebeheer …) voor particuliere afnemers in het VK? Vanaf 30 maart zult u deze omzet niet langer kunnen aangeven via de MOSS-kwartaalaangifte (Mini One Stop Shop). Voor de aangifte van uw diensten verricht tussen 30 en 31 maart 2019, en vanaf het 2de kwartaal van 2019, moet u zich registreren in het VK en de procedures volgen die de Britse belastingdienst u zal meedelen. Hier zijn echter nog geen verdere instructies vanuit het VK over bekend.

SBB is een Vlaams accountants- en advieskantoor met 30 vestigingen (zie hier voor een overzicht) en meer dan 20.000 cliënten uit alle sectoren. U kan bij SBB terecht voor vragen in verband met accountancy, fiscaliteit, milieu- en omgevingsadvies, zakelijk-juridisch advies, strategisch advies, successieplanning en startersadvies.

Bekijk alle berichten van SBB