"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Total Talent Management een feestje?

Vorig jaar nog een voorzichtige trend met enkel early adopters, anno 2018 is Total Talent Management (TTM) meer dan ooit aan de orde. Het bewijs? Veel volk op het Procurecon TTM seminar 2018 in Amsterdam en behoorlijk wat nieuwe bedrijven die getuigen over hun weg naar TTM die ze zijn ingeslagen.

Waarom groeit TTM net nu?

Wat maakt dat net nu steeds meer bedrijven tot het inzicht komen dat de kracht van een organisatie gaat over het hebben van het juiste talent en veel minder over de contractvorm waaronder die valt?

Global HR Director bij De Beers  – wereldwijde diamentenproducent –  legt uit dat ze na de enorme dip van 2015 in de sector, nu weer volop groeien. Een periode waarin ze veel gemist hebben met als gevolg, een flinke achterstand. “We zijn van obees naar graatmager gegaan en zijn nu weer wat vet aan het aankweken. Ik ben hier om inspiratie op te doen waarmee ik in dialoog wil gaan met onze bedrijfsleiders. Want de arbeidsmarkt van 2018 is een totaal andere dan diegene die we in het verleden kenden.”

Bij Jaguar Landrover was er niet alleen de veranderende arbeidsmarkt maar zowat het volledige ecosysteem en de maatschappelijke context waarin hun bedrijf acteert, ging aan wankelen. Denk o.a. aan de komst van de elektrische auto, autodelen en zelfrijdende auto’s waardoor de nood ondstond aan fundamenteel andere competenties. Ook Dieselgate en Brexit brengen niet meteen stabiliteit, integendeel. De organisatie heeft daarom sinds twee jaar TTM ingevoerd om de instroom aan toptalenten te garanderen en tegelijkertijd de schaalbaarheid van de organisatie te verhogen. In een kandidatengedreven arbeidsmarkt is aantrekken van kandidaten een kunst, maar het binden van eigen medewerkers een nog grotere uitdaging. Ook hiervoor biedt TTM een oplossing doordat projecten evengoed intern worden aangeboden over afdelingen heen. Aantrekken van elk toptalent in de markt én maximale interne flexibiliteit en mobiliteit, dat zijn de sleutelbegrippen om in deze woelige tijden te overleven als JLR. 

TTM-filosofie

Dan Khublall, Global Head External Workforce Sourcing bij Thomson Reuters vat de kern van TTM als volgt samen: “Maak van mensen nooit een commodity. Tarieven, processen en systemen zijn belangrijke hulpmiddelen, maar in de kern gaat het over het beheren van talenten.” Thomson Reuters is een van de eerste organisaties die de verschuiving van het puur inkopen van externen en beheren van leveranciers maakte naar het beheren van talenten, onafhankelijk van hun contractvorm.

Laura Carter van AstraZeneca vat hun filosfie rond TTM samen als “Wij hebben toptalenten nodig om voor te blijven op de concurrentie. Dus moesten we ook een aanbod doen dat onderscheidend is. TTM levert ons instroom aan toptalenten op, maar moedigt ook individuele medewerkers om rond te bewegen in ons bedrijf.”

TTM een feestje?

De rode draad doorheen alle getuigenissen is dat de weg naar Total Talent Management een journey is. Sterker nog, een totale verandering inhoudt.

Je moet immers bereid zijn letterlijk alles wat op vandaag van toepassing is vanuit andere perspectieven te bekijken. Wil je TTM succesvol invoeren? Betrek dan alle partijen, intern en extern, al meteen vanaf het begin. Een wijze raad die meermaals weerklinkt.

Een andere grote uitdaging aan het begin van de TTM-reis is transparantie. Wat is je vertrekpunt? Informatie verzamelen over de huidige situatie is doorgaans een flinke klus. Kijk naar vraag en aanbod, en hou rekening met externe invloeden die impact hebben op jouw organisatie. Denk zeker op lange termijn en hou evengoed uiteenlopende extreme scenario’s voor ogen.

Vervolgens interpreteer je alle verzamelde informatie om tot slot pijnpunten te benoemen en te prioriteren. Weten wat de problemen zijn die je wilt oplossen en wat je TTM-programma zal opleveren, is cruciaal om een draagvlak te creëren doorheen de organisatie. Voor TTM krijg je dus een ander vertrekpunt dan alleen het oplossen van een instroomprobleem van bepaalde profielen.

Wat zijn de volgende hobbels om te nemen? Allereerst is er de vraag naar eigenaarschap over het TTM-programma: HR of Inkoop? Of gaan beide samenwerken? Hoe kunnen ze dan elkaar versterken vanuit hun respectievelijke rollen en inzichten?

Vervolgens heb je performante technologie nodig om je TTM-programma optimaal te ondersteunen. En hier knelt het! Er zijn immers nog niet veel, cq. quasi geen technologische spelers die bereid zijn te investeren in TTM. (noot van de redactie: in België is Connecting Expertise met een pilot bezig) De forse uitval van Jaguar Landrover aan het adres van Fieldglass hierover was een uiting van frustratie over de uitrol van hun TTM-programma. Doordat sommige processtappen nog niet technisch ondersteund worden, loopt de implementatie vertraging op. Geen prioriteit blijkbaar voor Fieldglass. Iets wat overigens ook Philips en UCB aangeven, zij het wat meer bedekt.

Welke fouten mag u niet maken?

De tweedaagse was geen uitsluitende goednieuwsshow. En net dat maakt het waardevol. De fouten die de early adopters maakten, hoeft u zelf niet opnieuw te maken. Dit zijn enkele inzichten en raadgevingen van de deelnemers die we u graag meegeven:

  • Vermijd onvoldoende transparantie en onvolledige data bij aanvang. Want dit leidt tot foutieve uitgangspunten en verkeerde verwachtingen. Nefast voor de slaagkansen van je TTM business case. “You need to know where you are heading at.” (Sébastien Vandyk, AXA)
  • Cruciale stakeholders zoals hiring managers en leveranciers waren nooit of onvoldoende betrokken, waardoor ze begrijpelijk de hakken in het zand zetten. Anderzijds geldt ook “if you do not experience resistance you did not change anything.” (Martijn Kierkaard, Philips)
  • De implementatie werd aangepakt als een big bang met ook nog een beperkte voorbereiding. Hierdoor liepen we tegen allerlei onvoorziene problemen aan die we steeds weer adhoc moesten oplossen.
  • HR moet mee aan boord! Als HR niet de juiste mindset heeft, maakt TTM geen kans. HR moet met volle overtuiging waken over alle talent, of het nu op de eigen loonlijst staat of niet.
  • Als je niet begint met het einde in gedachten, dreig je vast te lopen op de technologie. ATS, VMS en andere systemen zijn nog niet gemaakt voor TTM. Een geïntegreerd systeem is fundamenteel belangrijk om TTM te laten slagen.
  • Zorg voor draagvlak op C-level, want TTM is maar een van de elementen op weg naar de toekomst van werk. Robotisering en AI zullen de komende 15 jaar alles wat we doen en hoe we werken fundamenteel veranderen. Met TTM kan je als organisatie sneller inspelen op deze ontwikkelingen.

Tot slot de goede raad van Geraldine Yung van UCB: “success is a journey, not a destination”. Succes met uw TTM aanpak!

Marleen Deleu
Marleen Deleu - Director Trends & Insights NextConomy - on a mission to bring insights and expertise to the freelance workforce and users of contingent labor in Belgium Bekijk alle berichten van #Marleen Deleu