"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Meer dan één Belgische werkgever op drie wordt geconfronteerd met het tekort aan talent

Op nationaal niveau verklaart 35% van de 754 werkgevers die door ManpowerGroup werden ondervraagd, moeilijkheden te ondervinden bij het invullen van hun vacatures. Dat is een stijging van 11 punten ten opzichte van 2016. Het gaat om de hoogste score sinds 2011.

Hoewel er in België momenteel niet minder dan 500.000 werklozen beschikbaar zijn, zegt 35% van de Belgische werkgevers dat ze wervingsproblemen ondervinden. Dat blijkt uit de 12e editie van de wereldwijde enquête over het tekort aan talent die door ManpowerGroup in 43 landen en grondgebieden, waaronder België, werd georganiseerd. De arbeidsmarkt is in volle transformatie onder druk van de digitalisering en van de nieuwe technologieën. Er worden sneller banen gecreëerd. Maar tegelijk wordt de kloof tussen vraag en aanbod van competenties alsmaar groter. In de marge van deze enquête deelt de HR-groep zijn visie om dit tekort aan gekwalificeerd personeel op te lossen en breidt ze haar rol op de arbeidsmarkt uit.

De wervingsproblemen zijn in de drie gewesten groter geworden

Op nationaal niveau verklaart 35% van de 754 werkgevers die door ManpowerGroup werden ondervraagd, moeilijkheden te ondervinden om hun vacatures in te vullen. Dat is een stijging van 11% ten opzichte van de laatste editie van de enquête die in 2016 werd gevoerd. Ondanks de verschillende dynamieken op de arbeidsmarkten laat het tekort aan werkkrachten zich voelen in de drie gewesten van het land. 38% van de werkgevers in Vlaanderen (stijging van 7%), 35% in Brussel (stijging van 13%) en 30% in Wallonië (stijging van 17%) wordt hiermee geconfronteerd.

De top 10-lijsten van de knelpuntberoepen van de gewesten zijn vrij gelijklopend. In de drie gewesten van het land bekleden de geschoolde arbeiders de eerste plaats. Opmerkelijk is de aanwezigheid van de onderwijzers op de 2e plaats in Wallonië en op de 7e plaats in Brussel. Ook de werving van professionals in de gezondheidszorg is moeilijk in Wallonië (6e) en Vlaanderen (8e).

De uitdaging van het tekort aan talent wordt groter naarmate de omvang van de bedrijven

De grote bedrijven (≥ 250 werknemers) ondervinden dubbel zoveel problemen bij het vinden van gekwalificeerd personeel dan de microbedrijven (< 10 werknemers). 64% van de werkgevers van de grote bedrijven zegt immers geconfronteerd te worden met het tekort aan talent tegenover 31% van de kleine kmo’s. In de andere bestudeerde segmenten ondervinden meer dan één werkgever op twee moeilijkheden om openstaande vacatures in te vullen, 51% in de kleine bedrijven (10 tot 49 werknemers) en 58% in de middelgrote bedrijven (50 tot 249 werknemers).

Redactie / Rédaction / Editors NextConomy Bekijk alle berichten van NextConomy