"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

STEM-vacature zoekt vrouwen

Elon Musk, Bill Gates, Stephen Hawking, … mannelijke rolmodellen uit de STEM-industrie genoeg. Maar hoeveel STEM-vrouwen kan je opsommen? Allicht geen enkele. Wat kan de overheid, de industrie en jij zelf doen zodat meer vrouwen doorstromen in de STEM-industrie?

Ongeveer 26% van de technische functies wordt ingevuld door een vrouw. Dat weerspiegelt allesbehalve de genderverdeling in onze maatschappij. In sommige industrietakken is het verschil zelfs nog groter. Sophie Vernaet (sales team manager IT bij Computer Futures), Caroline Devers (sales team manager bij Progressive), Geraldine Maton (associate sales team manager engineering bij Progressive) en Tamara Moonen (director strategic talent acquisition advisory bij SThree Consulting) geven hun advies zodat meer vrouwen kiezen voor een functie in  Science, Technology, Engineering of Mathematics (STEM).

“Het aandeel vrouwen in STEM-functies is in stijgende lijn”, getuigt Geraldine. “Maar we zijn nog ver verwijderd van het kantelpunt van 33%. Wetenschappelijk is bewezen dat wanneer men in een domein de kaap van een derde behaald, de groei naar 50% enorm versnelt. Twintig jaar geleden dacht men dat we dit doel nu gehaald zouden hebben omdat meer vrouwen studeren en zo hun weg zouden vinden naar STEM-opleidingen, maar dat is dus helaas niet zo.”

Stijgt de vraag naar STEM-profielen op de arbeidsmarkt?

“De industrie evolueert constant. Door de digitalisering en automatisering ontstaan er veel nieuwe technologieën en dat verhoogt de vraag naar hooggeschoolde technische profielen”, zegt Tamara.

“Er is nog steeds een tekort aan talenten die een STEM-opleiding volgen”, vervolgt Tamara. “In de IT-richtingen studeren er voldoende studenten om de nieuwe vraag naar IT-profielen op te vangen, maar niet voor de vervangingsvraag. België kent namelijk een enorme vergrijzing. Na de pensioneringsgolf zal er een extreem tekort aan IT-profielen zijn. Dat komt bovenop het feit dat door de digitalisering en automatisering de kwalificaties die men van de kandidaten verwacht ook complexer worden. Die combo zorgt ervoor dat de krapte op de arbeidsmarkt nog toeneemt.”

“28% van het totale vacatures in Vlaanderen zijn voor harde STEM-functies en jaarlijks groeit die categorie nog eens met 21%”, vult Caroline aan.

Hoeveel studenten volgen een STEM-opleiding?

“De instroom van het aantal meisjes in STEM-richtingen in het secundair onderwijs en in de professionele bachelor stijgt. Dat bewijzen onderstaande cijfers van de STEM-monitor 2017”, zegt Sophie.

Instroom STEM 2010-2011

(ref. jaar)

2014-2015 2015-2016 Einddoel 2020
Aandeel meisjes in secundair onderwijs (instroom 3de graad) 27,40% 29,66% 30,10% 33,33%
Aandeel studenten STEM-richtingen in Professionele Bachelors 23,82% 25,57% 26,25% 27,82%
Aandeel vrouwen in Professionele STEM-Bachelors 21,13% 22,54% 23,63% 25,20%
Aandeel STEM-richtingen in Academische Bachelors 29,02% 30,46% 31,13% 33,02%
Aandeel vrouwen in Academische STEM-Bachelors 33,50% 33,56% 34,14% 33,50%

Het slechte nieuws: erg weinig meisjes kiezen voor een STEM-studie

“Daar hebben we een aantal verklaringen voor”, zegt Caroline. “Deels zit het ingebakken in onze cultuur. Meisjes spelen met Barbies en jongens met Lego en Knexx. Zo wordt het toch voorgesteld door de marketingafdelingen van speelgoedfabrikanten en we slikken dat als zoete koek. Bovendien zijn er te weinig vrouwelijke rolmodellen waar meisjes naar kunnen opkijken. Dat tonen ook onderstaande filmpjes.”

“We merken dat STEM-beroepen die inzoomen op het menselijk verhaal de interesse van vrouwen aanwakkeren. Vrouwen zijn eerder people minded, mannen zijn eerder geboeid door de technische aspecten”, vult Sophie aan. “Door bijvoorbeeld meer te benadrukken dat je protheses maakt om mensen te laten lopen, trek je de aandacht van vrouwen.”

Inspiring The Future – Redraw The Balance

Deze film van MullenLowe London legt provocerend vast hoe kinderen al vroeg in hun leven carrièreperspectieven definiëren als mannen en vrouwen. Toen hen werd gevraagd om een brandweerman, een chirurg en een straaljagerpiloot te tekenen, tekenden ze 61 keer een man en slechts 5 keer een vrouw.

Girl toys vs boy toys: The experiment – BBC Stories

In dit experiment wordt getest hoe stereotiep opvoeders handelen in het speelgoed dat ze kiezen voor kinderen.

Welke voordelen hebben STEM-organisaties om vrouwen in te huren?

“Als een op de drie vrouwen werkt in technische beroepen, dan verlaagt dit de drempel voor andere vrouwen om ook bij die organisatie aan de slag te gaan. Bedrijven die inzetten op genderdiversiteit trekken gemakkelijker nieuwe talenten aan”, zegt Geraldine. “En dat ondersteunt hun imago. Klanten vinden het steeds belangrijker dat de bedrijfswereld het genderevenwicht respecteert. Daarnaast is ook bewezen dat door genderdiversiteit de werksfeer en –omstandigheden verbeteren omdat vrouwen sneller onderwerpen zoals work-life balans aankaarten.”

Kennen vrouwen in STEM-functies meer uitdaging dan hun mannelijke collega’s?

“Net zoals in andere sectoren waar vooral mannen regeren, vallen vrouwen meer uit de boot bij kritische carrièremomenten zoals bij promotie”, zegt Sophie. “Meestal omdat bedrijven bepaalde tradities in stand houden. De doorsnee CEO is een blanke medior en medewerkers spiegelen zich onbewust aan die persoon. Medewerkers die op hem lijken, worden voorgetrokken. Het zit nu eenmaal in onze natuur om sneller contact te maken met kopieën van onszelf en om die voor te trekken.”

“Daardoor voelen vrouwen zich vaak anders dan de norm binnen een organisatie. Ze voelen zich er niet thuis, denken dan dat ze niet hogerop geraken en vertrekken daardoor. Ze steken enorm veel energie in het zich aanpassen aan die norm, terwijl ze met die energie iets anders kunnen doen”, aldus Caroline.

Wat kunnen ouders en leraren doen zodat meer vrouwen kiezen voor een STEM-functie?

“In Vlaanderen schrijft amper 20% van de studenten zich in voor een STEM-opleiding. In Duitsland loopt dat op tot 40%. Wat ouders kunnen doen?”, vraagt Sophie. “Besef dat zowel jongens als meisjes kunnen kiezen voor wiskundige, technische en wetenschappelijke opleidingen. En meer bewust zijn van de vooroordelen en rollenpatronen die speelgoedfabrikanten en hun marketingbureaus in de hand werken. “

Wat kan de overheid doen?

“Met het online platform www.stemcharter.be heeft de overheid een eerste belangrijke stap gezet om het publiek beter bekend te maken met deze problematiek. Maar ze kunnen meer doen. Wist je bijvoorbeeld dat hogescholen en universiteiten minder subsidies ontvangen voor hun STEM-richtingen dan voor onderwijsopleidingen? Die bedragen zou de regering moeten gelijktrekken”, zegt Geraldine.

En wat kunnen vrouwen zelf doen?

“Vrouwen zijn heel erg begaan met het milieu, mobiliteit, vergrijzing en de toekomst van onze samenleving. Ze moeten beseffen dat ze via een STEM-functie hierin een belangrijke rol kunnen spelen. Ze mogen zich niet laten tegenhouden door vooroordelen. Vrouwen kunnen evenveel bereiken als mannen”, zegt Caroline. “Een netwerk uitbouwen en een mentor zoeken, helpt hierbij. En zo kunnen zij dan zelf een rolmodel zijn voor de volgende generatie!”

Wat onderneemt SThree zodat meer vrouwen kiezen voor een STEM-functie?

“Via het IT Diamonds, initiatief van Computer Futures focussen we ons specifiek op de aanwerving van vrouwelijke IT-profielen. Daarnaast staan we met SThree Consulting onze klanten bij zodat ze de genderdiversiteit integreren in hun talent acquisition-aanpak. We adviseren hen onder meer hoe ze hun opdrachtomschrijvingen genderneutraal opstellen en hoeze vooringenomenheid tijdens gesprekken uitsluiten. We begeleiden hen tijdens het hele rekruteringsproces zodat ze op het einde kiezen voor de juiste kandidaat, zonder zich te laten misleiden door onbewuste vooroordelen, zegt Tamara. “En intern leren we onze vrouwelijke talenten hoe ze een netwerk opbouwen, meer zelfvertrouwen uitstralen en zichzelf professioneel in the picture plaatsen.”

Over 12 years’ experience in the STEM staffing industry. I am driving projects that impact business performance, operational efficiency and staff retention. I am currently responsible for enabling and embedding Innovation within SThree and developing an intrapreneurial culture. Bekijk alle berichten van Reynald Bourdeaux