"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Zelfstandig of niet? Die keuze is aan jou

“Iedereen zou de vrije keuze moeten krijgen of hij ondernemer wordt of niet”, zegt Denis Maessen, voorzitter van de Europese koepelvereniging federatie voor independent professionals EFIP. Volgens hem is het beleid in Nederland en in veel andere Europese landen, waaronder ook België, veel te rigide.

“De mens wordt niet als werknemer geboren. Waarom ik dat zeg? Omdat in Nederland, maar ook in andere Europese landen het hele arbeidsrecht opgehangen is aan het werknemersstatuut. En als je geen werknemer bent, dan moet je dat kunnen bewijzen. En probeer maar eens aan te tonen dat je iets niet bent”, vertelt Denis Maessen tijdens het Fedipro-congres op 26 oktober 2017. “Wij willen naar een systeem waarbij je de vrije keuze hebt onder welk regime je valt.”

Vakbonden

Meer dan 900.000 Nederlandse huishoudens halen hun hoofdinkomen uit het ondernemerschap. 5,2 miljoen gezinnen uit een werknemersinkomen. In die groep zitten ook de hybride inkomens waarbij één van de partners ondernemer is.

Die 900.000 huishoudens, daar hebben de vakbonden het maar lastig mee, zegt Maessen. “Die groep is groot en tast volgens de vakbonden de rechten van de werknemers aan waarvoor ze jarenlang geknokt hebben.”

Een herijking van onze statuten is aan de orde “Door de socio-economische ontwikkelingen hebben ze de gelegenheid gekregen om de maatschappij efficiënter in te richten en mensen in steeds meer rigide kaders te laten functioneren”, zegt Denis die meteen ook beklemtoont dat die evolutie zeker zijn goede kanten heeft.

Maar daarmee mag het beleid de marktveranderingen van de laatste decennia niet onderkennen, vindt Maessen. Hiermee verwijst hij naar de economische crisis in 2007 en de digitale revolutie die de wereldeconomie grondig hebben dooreengeschud. meent Maessen.

Wat is het probleem: schijnzelfstandigheid of gedwongen zelfstandigheid

“Een vrije keuze van het individu is voor ons van prominent belang. We willen niet dat iedereen zelfstandig ondernemer wordt, maar dat men de vrije keuze heeft om dat te worden of niet. En die keuze moet wel consistent zijn. Je bent werknemer of zelfstandige. En daar mag inderdaad meer duidelijkheid over komen”, zegt Maessen.

Net zoals in België is schijnzelfstandigheid een oud zeer in Nederland. Maar Maessen verkiest de term gedwongen ondernemerschap. Volgens hem verzeilen veel zelfstandigen in deze situatie omdat ze eerder ontslagen werden, waarna ze door hun voormalige werknemer terug aangenomen worden als ondernemer. In Nederland voldoen zo’n 60.000 ondernemers aan dat profiel. “Een zorgwekkende sociale klasse in ons land”, meent Denis. “Velen onder hen verdienen minder dan 20.000 euro per jaar, kunnen amper lezen en zijn digitaal analfabeet. Hen moeten we net helpen met het vinden van een vaste baan. De contractvorm mag nooit belangrijker zijn dan het feit dat je wel of niet participeert in arbeid.”

De vergrijsde vakbond versus de Me-generatie

Maessen trekt fel van leer tegen de leden van de vakbonden. “Meer dan de helft van de leden zijn ouder dan 67 jaar. Die zitten daar niet meer op hun plek”, zegt hij. “En wat erger is: hun stem blijft domineren. Wat jongeren te zeggen hebben, wordt niet gehoord.”

“Bovendien kampen jongeren met het vooroordeel dat ze egoïstisch in het leven staan. Ze krijgen het label van me-generatie opgeplakt. Onterecht. Zij willen onderdeel zijn van de maatschappij, doen vrijwilligerswerk of mantelzorg. Deze zelfsturende generatie mist respect.  Net om aan de noden te komen van de huidige markt, moet het beleid experimenteren met wat wel en niet werkt. Ook wij weten niet altijd naar waar we naartoe moeten evolueren, maar de strakke aanpak van het beleid moet weg”, besluit Dennis Maessen.

Nathanella Monsaert
Nathanëlla Monsaert is redacteur en grafisch vormgever. Met haar jarenlange ervaring werkt ze elke communicatie uit van A tot Z. Of hoe ze het liever zelf zegt: van A naar Beeld. Ze is een storyteller pur sang en gaat voor NextConomy vooral op zoek naar boeiende verhalen bij freelancers. Bekijk alle berichten van #Nathanella Monsaert