"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

nationalité - Bekijk alle berichten

Arbeidsmarkt & politiek
Vertel mij welk beroepsstatuut je hebt, en ik zeg je waar je vandaan komt

Er is een nieuwe demografische achtergrondvariabele toegevoegd aan de Statbel Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK) : de nationaliteit van herkomst. Terwijl alle herkomstcategorieën er zowel qua werkgelegenheidsgraad als qua activiteitsgraad sterk op vooruitgegaan zijn, zien we toch grote verschillen naargelang de herkomstgroep. Hoe zit het met zelfstandige freelancers? [Lees meer …]