"Exploring the future of work & the freelance economy"

Welke ondernemingsvorm kan je kiezen?

Kies je voor een eenmanszaak of voor een vennootschap? En welke vennootschapsvorm? Die keuze heeft gevolgen voor onder meer je inkomen, de boekhouding en aansprakelijkheid.

Eenmanszaak
Een eenmanszaak is een onderneming met één natuurlijke persoon als eigenaar. Er is geen duidelijke splitsing tussen je privévermogen en het vermogen van je zaak.

Je bent dus met je hele bezit verantwoordelijk voor je onderneming. Schulden kunnen verhaald worden op al je roerende en onroerende goederen. En ook het vermogen van je partner kunnen aangesproken worden.

Voordelen eenmanszaak

 • Je hebt geen minimum startkapitaal nodig
 • De oprichtings- en werkingskosten zijn eerder gering
 • Je kan je activiteit snel starten
 • Je bent je eigen baas en neemt alle beslissingen alleen
 • meestal volstaat een vereenvoudigde boekhouding

Nadelen eenmanszaak

 • Je bent onbeperkt aansprakelijk. En schulden kunnen ook verhaald worden op je partner
 • Alle inkomsten vallen onder de personenbelasting, hierdoor kan je personenbelasting veel hoger liggen dan de vennootschapsbelasting
 • Je moet zelf financiële middelen zoeken

Vennootschap
Deze structuur wordt gebruikt wanneer verschillende personen willen samenwerken. Maar deze vorm kan ook gebruikt worden door een enkele ondernemer. Dat heet dan een eenpersoonsvennootschap.

In een vennootschap is het vermogen van je onderneming en dat van jou gescheiden. Je kan dus een gedeelte van uw patrimonium vrijwaren van het ondernemersrisico.

Voordelen vennootschap

 • Beperkte financiële risico’s voor sommige vennootschappen. Er is een duidelijke scheiding tussen het privé- en bedrijfsvermogen.
 • De vennootschapsbelasting ligt vaak lager dan de personenbelasting.

Nadelen vennootschap

 • Voor sommige vennootschapsvormen is een minimum kapitaal vereist en een financieel plan.
 • Als je samenwerkt met anderen, ligt de beslissing niet bij jou alleen
 • Verplichte dubbele boekhouding
 • Bij een faillissement in de eerste drie jaar na de oprichting is er een oprichtersaansprakelijkheid. Die kan ingeroepen worden bij fraude of als er bewezen kan worden dat je startkapitaal ontoereikend was.

Meest voorkomende vennootschapsvormen

De meest voorkomende vennootschapsvormen in België zijn:

 1. Naamloze vennootschap (nv)

Heb je veel kapitaal nodig dan is deze vennootschapsvorm een goede keuze. Je kan dan beroep doen op nieuw, vreemd kapitaal of je kan de spaarders aanspreken. Deze vorm is zowel geschikt voor grote ondernemingen en kmo’s.

 1. Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba)
  Deze vorm is geschikt voor een klein of middelgroot bedrijf.
 2. S-bvba
  De s-bvba helpt starters die over onvoldoende financiële middelen beschikken om hun vennootschap op te richten. Deze vorm verlaagt de drempel tot het ondernemerschap.
 3. Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (cvoa)
  De cvoa is een soepele rechtsvorm waarbij er geen notariële akte en een minimumkapitaal nodig is. De vennoten zijn solidair aansprakelijk voor de verplichtingen die hun vennootschap aangaat.
 1. Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cvba)

De cvba heeft een beperkte aansprakelijkheid, maar er gelden striktere werkingsregels.

 1. Vennootschap onder firma (vof)

Deze vennootschap komt in België niet veel voor. Je hebt geen financieel plan nodig bij de oprichting. Er zijn weinig formaliteiten nodig. Ze wordt opgericht via een onderhandse akte. Een notaris is niet nodig. Alle vennoten zijn onbeperkt persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbintenissen van de vennootschap.

 1. De gewone commanditaire vennootschap (comm.v)

Deze vennootschap heeft werkende (bestuursleden) en stille vennoten (geldschieters). De werkende vennoot is onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk. De stille vennoot enkel naargelang zijn inbreng. Je hebt geen minimumkapitaal nodig.

 1. Commanditaire vennootschap op aandelen (comm.va)

In tegenstelling tot de comm.v heb je hier wel een startkapitaal nodig. Deze comm.va heeft een stabiel bestuur en de aandelen zijn makkelijk overdraagbaar aan derden.

In de brochure Mijn eigen zaak van de Vlaamse overheid vind je een lijst van de meest courante vennootschapsvormen met hun voorwaarden en regels.

Terug naar het overzicht