"Exploring the future of work & the freelance economy"

Wat is interim-management?

Een interim manager is een ervaren deskundige die tijdelijk bepaalde (management-)taken uitvoert bij een organisatie. Vaak opereert hij op management- of executive-niveau. Hij neemt duidelijk afgelijnde taken met veel verantwoordelijkheid op zich.

Welke functies vervult een interim manager?

Vroeger was een interim-manager vrijwel altijd een algemeen manager, niet zelden op directie-niveau en verantwoordelijk voor een crisis- of verandermanagement opdrachten. De rollen en posities van interim-manager is de laatste decennia duidelijk evolueert.

Interim-managers zijn nu in de delen in bijvoorbeeld verschillende hiearchische rollen:

·         Algemeen manager

·         Project manager

·         Functioneel manager

·         Consultant

·         Specialist

Een andere manier om een indeling te maken is op basis van de aard van de opdracht.

·         Crisismanagement

·         Recovery management

·         Changemanagement

·         Project- of programmamanagement

·         Fase of termijn-management

·         Overbruggingsmanagement

(lees hier meer over deze indeling en wat die rollen betekenen)  

Deze indeling in functies kan veel zeggen over de competenties die een interim-manager nodig heeft of over welk type bureau ingezet wordt om het vinden van een interim-manager te ondersteunen.

Mogelijke taken voor de interim manager

·         Beheer nieuwe projecten

·         Invoeren en begeleiden veranderings- of overgang strategieën

·         Reorganisatie, herstructurering of sluiting

·         Kostenbesparing

·         Fusiebegeleiding

·         Tijdelijk vervangen hoger kaderleden

·         Begeleiden overname of integratie andere bedrijven

·         Expansie

·         Implementatie

·         Change- of crisismanagement

Voordelen interim management

·         Snel beschikbaar

·         Specifieke expertise

·         Eenvoudige beëindiging van het tijdelijk contract

·         Objectief

·         Expertise in een specifiek vakgebied

·         Geen band met het bedrijf (onafhankelijk, geen belangen)

Nadelen inhuren interim managers

·         Weinig kennis over specifieke details in de onderneming

·         Gevaar van enkel focus op korte termijn doelen

·         Verlies van kennis en ervaring na beëindiging samenwerking

(Lees meer over interim-management in dit NextConomy dossier Interim-management of zie dit korte literatuuroverzicht over Interim-Management) 

Terug naar het overzicht