"Exploring the future of work & the freelance economy"

Van bruto naar netto als zelfstandige in 3 stappen

Eerst dit nog: hoe je verhouding bruto-netto er precies uitziet (hoeveel er van je omzet overblijft), hangt voor een groot deel af van de ondernemingvorm van je zaak: eenmanszaak of vennootschap. In een eenmanszaak is alle winst voor jou (jij ‘bent’ je zaak), in een vennootschap komen de inkomsten in het vermogen van de vennootschap  – en pas daarna, via een loon of andere voordelen, naar jou.

Van bruto naar netto in een eenmanszaak

1. 70.000 euro omzet

MIN 20.000 euro beroepskosten
MIN 8.150 euro sociale bijdragen (20,5%)

2. 41.850 euro netto belastbaar inkomen

MIN 15.300 euro belastingen (tussen 25 en 50%)

3. 26.550 euro nettowinst

 

1. Je omzet: wat je gefactureerd hebt

Dit is het brutobedrag dat je binnenkrijgt van je klanten, exclusief btw. Tenzij je btw-vrijgesteld bent, zullen je klanten hun btw betalen bovenop de factuur, waarna jij die btw op jouw beurt doorstort naar de overheid.

Voorbeeld: je hebt vorig jaar voor 70.000 euro diensten verkocht.

2. Je netto-belastbaar inkomen: omzet min kosten en sociale bijdragen

Om het bedrag te bekomen waarop je uiteindelijk personenbelasting (zie verder) gaat betalen, mag je van je omzet nog twee kostenposten aftrekken:

  • Je beroepskosten: sommige aankopen die je doet voor je eigen zaak mag je helemaal aftrekken, andere gedeeltelijk.
  • Je sociale bijdragen: je betaalt 20,5% van je netto-belastbaar inkomen in ruil voor een aantal sociale rechten.

Voorbeeld: van je 70.000 trek je 20.000 euro beroepskosten en 8.150 euro sociale bijdragen af. Je belastbaar inkomen bedraagt 41.850 euro.

3. Je winst na belastingen: wat je netto overhoudt

Je personenbelasting als zelfstandige wordt op precies dezelfde manier berekend als bij loontrekkenden. Je inkomsten worden gespreid over vijf inkomensschijven, tussen de 25 en 50%. Hoe meer je verdient, hoe meer je dus procentueel bijdraagt. Er is ook een ‘belastingvrije som’, die kan verhogen als je kinderen hebt. Hier zie je de precieze berekening.

Let wel: hier komt ook nog gemeentebelasting bovenop. Omdat de tarieven van gemeente tot gemeente verschillen, hebben we dit niet opgenomen in het voorbeeld.

Voorbeeld: op je 41.850 euro betaal je 15.300 euro belastingen (gemiddeld 37%). Je eindwinst bedraagt zo 26.550 euro.

 

Wat moet je onthouden?

  • In het voorbeeld houdt de zelfstandige zo’n 40 % over van zijn omzet. Er werd hier wel al rekening gehouden met een bedrag van 20.000 euro aan beroepskosten. Die kunnen voor iedere zelfstandige verschillen! Hoe meer kosten je maakt, hoe minder belastingen je betaalt (maar ook hoe minder er netto overblijft).
Terug naar het overzicht