"Exploring the future of work & the freelance economy"

Sociaal statuut: hoe bescherm je je optimaal?

Sluit aan bij een sociaal verzekeringsfonds

Als zelfstandige betaal je ook sociale bijdragen, zowel in hoofd- als in bijberoep. Daarom moet je je aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds naar keuze of bij de Nationale Hulpkas voor Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen.

Sociale bijdrage betalen

Hoeveel sociale bijdragen je moet betalen, vind je op de site van de Sociale Zekerheid Zelfstandige Ondernemers.

Lees ook het artikel Hoeveel sociale bijdragen betaal je als freelancer?

Welke rechten krijg je als freelancer?

Als zelfstandige ben je verplicht je aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en sociale bijdragen te betalen. Zelfstandigen in hoofdberoep genieten hierdoor rechten:

  • Kinderbijslag
  • Ziekte- en invaliditeitsverzekering
  • Moederschapsverzekering
  • Pensioen
  • Overbruggingsrecht
  • Uitkering mantelzorg

Zelfstandigen in bijberoep genieten hun sociale voordelen via hun hoofdactiviteit of-statuut als werknemer, ambtenaar of gepensioneerde. De sociale bijdragen die zij betalen in hun bijberoep, worden beschouwd als solidariteitsbijdragen.

Meer info

Brochure Het sociaal statuut der zelfstandigen. Uw rechten en plichten.

Terug naar het overzicht