"Exploring the future of work & the freelance economy"

Hoeveel sociale bijdragen betaal je als freelancer?

Als freelancer of zelfstandige betaal je sociale bijdragen. Wanneer betaal je die? Hoeveel is de bijdrage voor zelfstandigen in hoofdberoep en bijberoep? En krijg je in sommige gevallen een vrijstelling?

Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds of Nationale Hulpkas

Ben je van plan om je te vestigen als freelancer en een eigen zaak te starten? Dan moet je ten vroegste zes maanden voor en ten laatste bij de start je aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds naar keuze of bij de Nationale Hulpkas voor Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen.

Meer info

Wanneer bijdragen betalen?

Je betaalt de bijdragen per kwartaal vanaf de eerste dag van het kwartaal waarin je je vestigt. Vennootschappen betalen hun bijdragen jaarlijks.

Hoe worden de bijdragen berekend?

De sociale bijdragen voor zelfstandigen worden berekend op het beroepsinkomen van het jaar zelf. Je bijdragen worden dus berekend op je inkomen van hetzelfde jaar. Maar je inkomen wordt pas over twee jaar vastgesteld. Pas dan kan jouw sociaalverzekeringsfonds de definitieve bijdragen voor nu berekenen. In afwachting betaal je een voorlopig sociale bijdragen op het inkomen van drie jaar geleden.

Als je pas gestart bent als freelancer of zelfstandige dan worden de kwartaalbijdragen berekend op het wettelijk vastgesteld minimuminkomen.

Werk je al enkele jaren als zelfstandige, dan kan het zijn dat je nu meer of minder verdient dan drie jaar geleden. Je kan dan een inschatting maken van je huidige inkomsten en dan beslissen om meer of minder bijdragen te betalen. In het laatste geval moet het sociaalverzekeringsfonds wel zijn akkoord geven.

Van zodra het sociaalverzekeringsfonds de definitieve jaarinkomsten kent, krijg je een eindafrekening. Heb je te weinig betaald, dan moet je bijbetalen. Heb je te veel betaald, dan trek je terug.

Hoeveel sociale bijdragen betaal je?

Sociale bijdrage. Een zelfstandige in hoofdberoep betaalt per kwartaal minstens een bijdrage van 698,05 euro (starters 681,43 euro) en maximum 3.977,09 euro.

Een zelfstandige in bijberoep betaalt per kwartaal minimum 75,39 euro en maximum 3.977,09 euro. In sommige gevallen betaal je geen sociale bijdragen.

Alle kwartaalcijfers van de sociale bijdrage vind je op de site van de Sociale Zekerheid Zelfstandige Ondernemers.

Vermindering of vrijstelling sociale bijdragen

Ben je zelfstandig in bijberoep, een student jonger dan 25 jaar of ben je gehuwd en ben je via de beroepsactiviteit van je partner volwaardig beschermdf, dan kan je onder bepaalde voorwaarden een vermindering of vrijstelling van de  kwartaalbijdragen krijgen.

Ben je zelfstandig in hoofdberoep en kan je de sociale bijdragen niet betalen? Dan kan je bij je sociaalverzekeringsfonds een aanvraag tot vrijstelling van één of meerdere kwartalen indienen.

Waarom betaal je sociale bijdragen?

In ruil voor je sociale bijdragen krijg je als zelfstandige in hoofdberoep sociale rechten: gezinsbijslag, tussenkomst bij ziekte en invaliditeit, pensioen, palliatief verlof, voortgezette verzekering bij stopzetting en faillissementsverzekering.

Ben je zelfstandige in bijberoep? Dan betaal je sociale bijdragen als je een beperkt inkomen hebt. In sommige gevallen betaal je er zelf geen. Betaal je toch sociale bijdragen? Dan bouw je toch geen sociale rechten op.  Je blijft je sociale voordelen genieten uit je hoofdactiviteit of statuut, bijvoorbeeld gepensioneerde. De sociale bijdragen die je als bijberoeper betaalt, worden beschouwd als een solidariteitsbijdrage.

Meer info

Terug naar het overzicht