"Exploring the future of work & the freelance economy"

Essentiële elementen van een goed contract voor inhuur zelfstandigen

Bij de opstelling van een contract voor de inhuur van zelfstandig extern talent zijn er vijf aandachtspunten waarop je moet letten.

5 aandachtspunten

 1. Vermijd een gedetailleerde functieomschrijving. Gebruik eventueel een opsomming van key performance indicators die door beide partijen bepaald zijn.
 2. Vermijd betaling voor dagen waarop geen prestaties worden verricht, maar spreek een dag- of uurtarief af.
 3. Vermijd het vermelden van gegevens van de freelancer in het organigram, alsook een bedrijfseigen e-mailadres of naamkaartje. Of vermeld minstens het extern statuut.
 4. Vermijd het ter beschikking stellen van middelen, maar spreek eerder een duidelijke onkostenpolicy af.
 5. Voer geen eenzijdig evaluatiegesprek, maar organiseer samen met de freelancer een functioneringsgesprek (toekomstgericht).

Welke punten komen nog in het contract?

 • Contactgegevens partijen.
 • De overeenkomst met korte omschrijving project of opdracht en eventueel een deadline.
 • Statuut van de zelfstandige.
 • Tarief of vergoeding. Spreek niet over een loon of een salaris. Dat linkt te veel met een contract voor werknemers.
 • Duur en beëindiging. Normaal stopt de overeenkomst nadat het project is afgerond. Maar wat als jij of de zelfstandige de samenwerking eerder wil verbreken?
 • Aansprakelijkheid. Wie is verantwoordelijk voor fouten en hoe wordt eventuele schade vergoed? Vermeld duidelijk wat je onder ernstige fouten, nalatigheid of wanprestatie verstaat.
 • Afspraken bij ziekte en langdurige afwezigheid.
 • Niet-concurrentiebeding. De zelfstandige werkt tijdens de duur van het project niet voor de concurrentie.
 • Niet-afwervingsbeding. Alle partijen spreken af om bijvoorbeeld geen personeel van de ander in dienst te nemen.
 • Confidentialiteit. De zelfstandige geeft geen vertrouwelijke info door aan andere partijen.
 • Eigendomsrecht. Wie wordt de eigenaar van bijvoorbeeld een tekst of design? Neem je alle auteursrechten of werk je met licenties?
Terug naar het overzicht