"Exploring the future of work & the freelance economy"

Een eenmanszaak of een vennootschap oprichten?

‘Voor eenmanszaken is het nog nooit zo interessant geweest om een vennootschap op te richten’ zo berichtte De Tijd in Netto op 12 augustus 2017. Voorwaarde is wel dat de vennootschap een groter deel van de winst in de vorm van bezoldiging moet uitkeren. Dat loon wordt dan uiteraard belast in de personenbelasting.

45.000 euro loon

Wil de vennootschap van de verlaagde belasting van 20% genieten op de eerste schijf van €100.000 winst, dan zal ze jaarlijks €45.000 aan de zaakvoerder moeten uitbetalen. Uitzondering wordt gemaakt voor startende ondernemingen tijdens de eerste vier boekjaren. Zij zijn niet verplicht €45.000 als loon uit te betalen.

Betaalt het bedrijf geen €45.000 uit, dan zijn de gewone tarieven (29%+ 2% crisisbijdrage) van toepassing. Boekt het bedrijf meer dan €45.000 winst maar keert het minder dan €45.000 loon uit, dan volgt een sanctie van 10% op het tekort aan bezoldiging.

Dividend

Andere optimalisatie is mogelijk door de uitkering van een dividend. Hierop moet 30% belasting worden betaald, maar dat is bevrijdend. Dat houdt in dat de zaakvoerder/aandeelhouder hierop niets meer hoeft te betalen. Sinds enkele jaren is het ook mogelijk om dividend tegen 15% uit te keren.

Nadelen vennootschap

Aan het oprichten van een vennootschap zijn echter ook enkele nadelen (lees kosten) verbonden: oprichtingskosten (notaris), volstorten van een minimumkapitaal bij een bvba, en een dividend kan maar eenmaal per jaar worden uitgekeerd. Enig rekenwerk is niet overbodig, zo besluit de krant, die dit dan ook met een voor de vennootschap aantrekkelijk cijfervoorbeeld illustreert.

Meer lezen

Terug naar het overzicht