"Exploring the future of work & the freelance economy"

De btw-aftrek voor niet-conforme facturen: wat zegt de fiscus?

De fiscus treedt soepeler op bij de btw-aftrek voor niet-conforme facturen , mits er aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt.

De nieuwe regeling

Vandaag zal de Belgische fiscus de btw-aftrek niet automatisch weigeren in geval van een niet-conforme factuur. Is er sprake van een onvolledige factuur (bijvoorbeeld de omschrijving van de dienst is niet gedetailleerd genoeg, het btw-nummer ontbreekt), dan beoordeelt de fiscus de btw-aftrek voortaan op basis van een zogeheten ‘gecorrigeerde factuur’ (een creditnota of verbeterde factuur) en ondubbelzinnige bewijsstukken van die factuur (bestelbonnen, contracten, correspondentie …).

Anders gezegd: de fiscus stelt zich soepeler op wat de vormelijke vereisten betreft. U moet uiteraard nog steeds kunnen aantonen dat de geleverde prestaties voor uw beroepsdoeleinden waren. Een andere, cruciale voorwaarde: u moet uw gecorrigeerde facturen en aanvullende bewijsstukken vóór het einde van de btw-controle aan uw btw-administratie kunnen bezorgen. Enkel zo vermijdt u een mogelijk boete.

Wanneer niet van toepassing?

De btw-administratie benadrukt dat de soepele regeling enkel geldt voor facturen van leveringen en diensten. En dus niet voor:

  • Facturen met een ‘btw-verlegging’ (waarbij de btw verlegd wordt van een eventueel buitenlandse leverancier naar de afnemer)
  • Facturen van werken in onroerende staat met verlegging van de heffing
  • Btw-belaste onttrekkingen (waarbij u iets uit uw onderneming naar uw privé overbrengt)
  • Invoeren, waarbij uw btw-aftrek gebaseerd is op het formele invoerdocument
  • Een intracommunautaire verwerving, waarbij de factuur moet voldoen aan de vormvereisten van de lidstaat die de goederen verzendt
  • De overbrenging van eigen goederen vanuit een andere lidstaat naar België (wordt gelijkgesteld aan een intracommunautaire verwerving)

Conclusie

Dankzij deze nieuwe regeling kunt u uw recht op btw-aftrek alvast beter verdedigen. Toch betekent dit niet dat u voortaan niet-conforme facturen zomaar moet aanvaarden. De ‘tolerantie’ gaat immers niet altijd op en is dat toch het geval, dan moet u rekening houden met een strakke deadline om een boete te vermijden. Vraag uw vaste leveranciers dus altijd om correcte of toch zeker verbeterde facturen.

 

Nog vragen?

Contacteer vrijblijvend een SBB-kantoor in uw buurt

Terug naar het overzicht