SLUIT MENU

Gratis werken of niet?

Werk je als freelancer soms gratis? En zo ja, waarom? Of zeg je resoluut neen? Wat denk jij?

De ene freelancer zegt resoluut neen, de ander doet het af en toe. De ene zegt dat gratis werken negatieve gevolgen heeft voor het freelance-zijn, de ander dat dit net zijn of haar carrière heeft vooruitgeholpen. De meningen en de motivatie erachter zijn dus verdeeld.

Neen

Sommige freelancers zeggen heel resoluut neen. Aan hun goede service hangt steevast een prijskaartje aan vast. Bij de bakker vraag je toch ook geen gratis brood? 

Maar dit standpunt wordt door sommige freelancers wel wat genuanceerd. Sommigen werken gratis, zolang het voorstel om het voor niets te doen, van hen komt. Anderen werken soms meer uren aan een project dan dat ze werkelijk factureren. Dat is ook onbetaald werk, maar minder zichtbaar.

Ja

Uit de reacties die we kregen, blijkt dat een groot deel van de freelancers gratis heeft gewerkt of werkt. De redenen zijn legio: uit passie voor hun job, om een interessante klant in huis te halen, de hoop om later betalende opdrachten te krijgen …

Vooral coaches werken weleens gratis. Ze geven een potentiële klant een gratis testversie zodat die de coach en zijn of haar werkmethode beter leert kennen. Beide partijen kunnen dan aftoetsen of de noodzakelijke klik er is.

Netwerk vergroten, meer zichtbaarheid creëren, nieuwe skills leren … zijn ook redenen om een project voor niets uit te voeren.

Portfolio

Vooral freelancers in de creatieve sector werken weleens kosteloos. De meest gehoorde reden bij deze groep is het aanleggen van een portfolio. Dat kunnen ze door een gratis fotoshoot te doen dat hen meteen ook de kans geeft om te experimenteren met nieuwe materialen, technieken …

Afhankelijk van de klant

Voor klanten maakt men minder vlug een uitzondering, voor vrienden des te meer. Freelancers helpen graag vrienden en zeker als het voorstel van hen komt en het niet te veel tijd kost. Voor organisaties en klanten die ze niet goed kennen, zijn freelancers afwachtend. Behalve als de opdracht interessant is of een unieke ervaring belooft.

Vrijwilligerswerk

Ook voor non-profitorganisaties maken freelancers graag een uitzondering. Ze zien dat niet als gratis werken, maar als vrijwilligerswerk. “Ik werk af en toe als vrijwilliger voor een goed doel waar ik achter sta. Hierdoor ontmoet ik nieuwe mensen en krijg ik de kans om iets nieuws te proberen. Het doorbreekt de sleur van het freelance-bestaan.”

Nathanella Monsaert
Nathanëlla Monsaert is redacteur en grafisch vormgever. Met haar jarenlange ervaring werkt ze elke communicatie uit van A tot Z. Of hoe ze het liever zelf zegt: van A naar Beeld. Ze is een storyteller pur sang en gaat voor NextConomy vooral op zoek naar boeiende verhalen bij freelancers. Bekijk alle berichten van #Nathanella Monsaert