"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Wat zijn de globale trends in arbeidsbemiddeling?

Paul Verschueren, directeur research & Economic Affairs van het Belgisch lid Federgon was bereid om enige extra duiding te geven bij het World Economic Report 2021. Hij is betrokken bij het internationale researchcomité van het World Employment Confederation (WEC) dat overigens ook kantoor houdt bij Federgon in Brussel.

Recent pakte WEC opnieuw uit met zijn World Economic Report 2021 over de private arbeidsbemiddeling. WEC is de internationale koepel van landelijke brancheorganisaties voor bedrijven die arbeid bemiddelen of de inhuur van externen organiseren.

Eerst een waarschuwing

Goed om te weten: het WEC-rapport 2021 licht de resultaten van 2019 toe. Omdat men cijfers van over heel de wereld moet verzamelen, en ook afhankelijk is van externe dataleveranciers zoals Eurostat, zit er helaas “wat vertraging” op. Maar je krijgt wel een mooi zicht op enkele globale meerjarentrends.

Vijf soorten HR-diensten

Het compacte rapport gaat dieper in op vijf soorten HR-diensten. In orde van grootte-zijn dat uitzendwerk (agency work), MSP (managed service providers), werving & selectie (direct recruitment), RPO (recruitment proces outsourcing) en career management ( bvb outplacement en loopbaanbegeleiding). Het verdeelt de impact ervan ook onder in de verschillende grote regio’s. Maar weet ook dat Federgon in zijn jaarverslag andere sectorcategorieën hanteert en bijvoorbeeld MSP en RPO  niet afzondert.

Enkele vaststellingen:

  • Wereldwijd zorgde de particuliere sector voor arbeidsbemiddeling voor meer dan 61,5 miljoen plaatsingen op de arbeidsmarkt, waarvan 11 miljoen in Europa en 693.000 in België. De sector zelf had meer dan 3 miljoen interne medewerkers in dienst (waarvan 600 000  in Europa) bij 161.000 organisaties (waarvan 73.000 in Europa). In 2019 was de particuliere arbeidsbemiddelingssector  wereldwijd 495 miljard euro waard. Dat was een stijging van 5% ten opzichte van het voorgaande jaar. Maar laten we ook noteren dat de WEC-sector slechts in 41 landen actief is.
  • De recruitment- en flexbranche groeide internationaal met 1% in 2019 (gecorrigeerd naar de inflatie van de euro is dat zelfs 2%). Als grootste segment genereert dit “uitzendwerk” € 391 miljard aan totale inkomsten, goed voor 79% van de totaalomzet. Vóór de pandemie was Europa in 2019 voor het segment uitzendwerk nog steeds een leidende regio met 43% van de wereldwijde inkomsten. Terwijl de Verenigde Staten 33% halen. De gecombineerde omzet van de negen grootste Europese markten groeide in 2019 nog met 1,4%.

Private arbeidsbemiddeling was in 2019 goed voor meer dan 61,5 miljoen plaatsingen op de arbeidsmarkt, waarvan 11 miljoen in Europa en 693.000 in België.
Agency work of “uitzendwerk” genereerde € 391 miljard aan totale inkomsten.
De omzet van Management Service Providers (MSP’s) nam met 13% toe tot €135 miljard en RPO steeg met 33% in Europa; Directe werving groeide 6%.


  • MSP en RPO zijn de enige industriesegmenten met een groei met dubbele cijfers: zo nam de omzet van Management Service Providers (MSP’s) met 13% toe tot 135 miljard Euro. Maar de EMEA-regio noteerde daarbij slechts een groei van 8%. Bijna de helft van de MSP-uitgaven van deze regio gebeurde in het Verenigd Koninkrijk, dat ook wereldwijd de tweede grootste MSP-markt is.
  • De nog kleine omzet van Recruitment Proces Outsourcing (RPO) diensten ( 5,7 miljard euro) steeg met een stevige 25% wereldwijd en 33% in Europa.
  • Directe werving kende met een €63 miljard aan omzet een sterke groei van 6% ten opzichte van het jaar ervoor. De krappe arbeidsmarktomstandigheden hebben ongetwijfeld een rol gespeeld bij de positieve trends in deze sectoren.

De impact van de Covid-19-crisis

De korte Covid19-update in het rapport bezorgt de lezer wel een wrange bijsmaak omdat we nu allemaal beseffen dat die veelbelovende (groei)cijfers uit 2019 in 2020 allemaal kelderen. Ook Europa, dat negen van de vijftien grootste uitzendmarkten telt, was bijzonder zwaar blootgesteld aan de gevolgen van de pandemie en de daaropvolgende economische crisis. Hele sectoren werden gedurende lange tijd stilgelegd. Voor veel bedrijven en werknemers leidde dit tot grote ontbering. De crisis betekende een abrupt einde voor de jarenlange groei die de particuliere arbeidsbemiddelingssector wereldwijd doormaakte. WEC  schat dat de wereldwijde uitzendsector in de eerste jaarhelft van 2020 met maar liefst 18% is gekrompen in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Hoewel ondertussen op veel markten al een pad naar herstel kan worden waargenomen, zijn ze nog niet terug op het niveau van voor de crisis en blijft de toekomst onzeker.

En België?

We lezen in het rapport: “Globaal staat België op de vijfde plaats qua marktpenetratie van arbeidsbemiddeling.” Maar Paul Verschueren wil dat meteen nuanceren: “ Het WEC hanteert voor penetratie het aantal FTE uitzendkrachten ten opzichte van de gehele beroepsbevolking. Wij zetten dit liever af tegenover de loontrekkende beroepsbevolking. Onze markpenetratie is dan echt heel hoog.”  Tegen het midden van dit jaar belooft hij ons het Federgon rapport voor 2020. Wij kijken er nu al naar uit!

Philip Verhaeghe
Philip Verhaeghe is een onafhankelijk governance adviseur en een freelance redacteur over ondernemerschap en bestuur voor vakbladen, bedrijven en organisaties. Onderzoekt zowel de nieuwste trends als de klassieke uitdagingen die het verschil kunnen maken in de bestuurskamer of het directiecomité. Is als freelance redacteur ook actief voor onder meer Bestuurder”, “Guberna” en “Etion”. Werkte als algemeen secretaris voor VKW, het Instituut voor Bestuurders, Corgo en RNCI. Bekijk alle berichten van #Philip Verhaeghe