"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Ann Cattelain (Federgon): “de eerste weken na de lockdown zijn onvoorstelbaar hectisch verlopen”

Toen we Ann Cattelain de eerste keer spraken was corona nog slechts het virus uit China. We spraken Cattelain over haar rol bij Federgon, over de toekomst van werk, over de rol van projectsourcing en welke raad ze haar kinderen meegeeft. Dat Federgon een paar weken later zijn rol dubbel en dik zou moeten onderstepen en dat een crisis als deze alle zekerheden overboord zou gooien, daar hadden we op die doordeweekse maandagochtend geen flauw benul van.

Haar e-mails ondertekende Cattelain nog als Legal Director, vandaag staat daar CEO Designate. In oktober neemt Cattelain de fakkel van algemeen directeur over nadat Herwig Muyldermans in pensioen gaat. Dan zet ze de koers verder die Federgon de voorbije jaren is ingeslagen, met nog heel wat ideeën in de pijplijn.

Ann Cattelain zette eind jaren ’90 haar eerste stappen als juriste bij Federgon na tien jaar ervaring in de verzekeringssector. Op dat moment was Federgon nog uitsluitend de federatie van uitzendkantoren. Op vandaag behartigt de federatie evengoed de belangen van leden die actief zijn in o.m. werving en selectie, outplacement, projectsourcing of interimmanagement.

Hoe omschrijft u de rol van Federgon?

 Ann Cattelain: “Het is de ambitie van Federgon om the voice van de sector te zijn en top of mind als het gaat over werk en HR. Federgon bundelt de adviezen die in de individuele commissies aan bod komen. We zetten sterk in op thought leadership waarmee we arbeidsmarktgerelateerde thema’s op de kaart willen zetten. Voor verschillende thema’s zoals HR-tech, wellbeïng en loopbaanbegeleiding werden extra platformen opgericht waarin de basis gelegd wordt voor o.m. beleidsadviezen.”

Waarin zit voor u ‘jobplezier’?

 Ann Cattelain: “Mijn job is één groot avontuur. Ik zit in een fantastische, groeiende sector waar de mens het goud is. We werken niet met grondstoffen, maar met een workforce. Ik functioneer in de HR-sector en werk tegelijk voor een federatie die bij zoveel thema’s betrokken is. Mijn rol speelt volledig in op mijn nieuwsgierige aard. We zijn bij zeer veel thema’s betrokken en hebben ontelbare contacten met organisaties op verschillende niveau’s. We behandelen een pak aspecten, formuleren een visie, lanceren nieuwe projecten en kaarten ideeën aan. Daarin kunnen we onze creativiteit botvieren. Dat is voor mij een fantastische combinatie. Zelfs na zoveel jaar in de sector houdt het mij elke dag gemotiveerd en enthousiast.”


Women in Contingent Workforce Management

Steeds meer organisaties professionaliseren het inhuren van hun externe talenten. NextConomy brengt daarom een reeks met interviews rond het centrale thema “Women in Contingent Workforce Management’. Met deze gesprekken willen we inspireren en inzichten delen met iedereen die van ver of dichtbij betrokken is met het inhuren van externen in organisaties. In het bijzonder willen we andere vrouwen laten zien dat er boeiende loopbanen zijn in een domein dat nog relatief nieuw en onbekend is, maar dat wel toekomstgericht en van toenemend strategisch belang voor organisaties is.


“Mijn job is één groot avontuur. Ik zit in een fantastische, groeiende sector waar de mens het goud is. We werken niet met grondstoffen, maar met een workforce.”

Welke projecten en realisaties liggen je nauw aan het hart?

 Ann Cattelain: “Er zijn een aantal grote thema’s die cruciaal zijn voor de arbeidsmarkt van morgen waar we onze schouders onder zetten. Zoals bijvoorbeeld werkenden uit de werkloosheid houden door ze via transitietrajecten van werk naar werk te begeleiden. Voor wie wel langdurig werkloos is, moeten we dan weer maximaal inzetten op die heractivering. Voor sommige sectoren en functies anderzijds is het belangrijk om in te zetten op kwalitatief en juridisch correct georganiseerde economische migratie. En tenslotte ligt er een onwaarschijnlijke belangrijke rol weggelegd voor learning en development. Om mensen enerzijds langer zinvol en gelukkig aan het werk te houden, maar anderzijds om mensen mee te laten bewegen op de golf van jobs die inhoudelijk sterk aan het veranderen zijn. Het komt erop neer dat we zoveel mogelijk mensen zolang mogelijk tevreden aan het werk willen houden. Er zijn voldoende jobs en die activering is nodig om ons sociaalzekerheidsstelsel betaalbaar te houden. Het is dus belangrijk om mensen mee te krijgen in die mindset en ze hierin maximaal te begeleiden. Anderzijds is het voor bedrijven belangrijk dat ze de workforce kunnen aantrekken die ze nodig hebben om hun bedrijfsdoelstellingen te halen, wat indirect onze economische groei vrijwaart.”

Hoe beweegt de sector onder het stijgend aantal freelancers?

 Ann Cattelain: “We zien inderdaad een evolutie van een stijgend aantal freelancers, maar die stijging is niet massaal. Wij zijn van mening dat wie zich beter voelt in een zelfstandigenstatuut daarin moet verder kunnen. In onze adviezen voor beleidsmakers pleiten wij zelf eerder voor een eenheidsstatuut voor werknemers en zelfstandigen, en zelfs voor ambtenaren. We zijn absoluut geen voorstander van een derde tussenstatuut voor platformbedrijven waar soms sprake over is.”

Waar liggen de uitdagingen bij werken met externe workforce?

 Ann Cattelain: “We stellen vast dat het voor bedrijven en freelancers vaak moeilijk is om uit de grijze zone van schijnzelfstandigheid te blijven. Dat is dan weer mijn insteek als jurist. Soms is de lijn tussen aansturing en geen aansturing dun. Bedrijven denken daar vaak te weinig over na wanneer ze externen aantrekken. Soms werken freelancers in opdrachten waar juridisch gezien beter een uitzendkracht geplaatst is. Samenwerken met een projectsourcingbureau biedt hier oplossingen. Zij coveren het aspect aansturing. Juridisch gezien mag een opdrachtgever een freelancer immers niet aansturen. Het werk van de freelancers wordt in dit geval dan gecontroleerd door het projectsourcingbureau zelf.”

“Ons advies voor hr-managers is sowieso om voor elke externe nood, de juridische context te bepalen om problemen met bijvoorbeeld schijnzelfstandigheid te voorkomen. Projectsourcing zit de laatste jaren in de lift. We zien dat de vraag vanuit de bedrijven toeneemt en daar reageert de sector op. Zo zijn een aantal grote spelers op de piste van projectsourcing beland. Ze bieden vaak zowel uitzendarbeid, projectsourcing en loopbaancoaching aan. Zo kunnen bedrijven bij één supplier heel wat van hun hr-behoeftes bij één partner neerleggen.”

Wat geef je je kinderen mee voor de toekomst?

Ann Cattelain: “Mijn kinderen geef ik de raad om internationaal te denken. We hebben geen zicht op hoe de toekomst van België of Europa eruit zal zien door de digitale evoluties. Ik stimuleer ze ook om cursussen zoals coderen te volgen zodat ze inzicht krijgen in digitale processen en algoritmes, zonder IT’ers van hen te willen maken. Daarnaast zijn competenties zoals flexibliteit, creativiteit, onderhandelen en netwerken gigantisch belangrijk op de arbeidsmarkt van morgen. Jobs evolueren, functies krijgen een nieuwe invulling, wie hier flexibel mee kan omgaan heeft een voetje voor. Ik geloof er ook in dat de digitalisering er net voor zal zorgen dat menselijke contacten nog belangrijker zullen worden. Jezelf verenigen met anderen en netwerken wordt daarom cruciaal.”

“Projectsourcing en interim-management hebben relatief gezien nog vrij behoorlijk kunnen doorwerken. In dit soort opdrachten is op afstand werken vaak vanzelfsprekender. In april noteerden zij een daling van 17% in vergelijking met april 2019. Voor de uitzendsector was dat een daling van 44,27%.”

Hoe uitdagend was de corona-periode bij Federgon?

Ann Cattelain: “De eerste weken na de ‘semi-lockdown’ zijn onvoorstelbaar hectisch verlopen. We waren met het hele team non-stop bezig informatie te verzamelen over al de maatregelen die bovendien dagelijks wijzigden. Die info moest telkens zo snel mogelijk naar buiten naar de leden. We werkten met een Q&A Corona en Q&A Heropstart en een overzicht van de steunmaatregelen. Week, weekends, avonden, het hele Federgon-team was 24u op 24 bereikbaar en we hebben fantastisch samengewerkt op afstand.”

Welke sectoren werden het zwaarst getroffen?

 Ann Cattelain: “Aanvankelijk werd L&D heel sterk getroffen omdat veel opleidingen geannuleerd werden, maar ook dienstencheques omdat zowel de poetshulpen als klanten schrik hadden. Projectsourcing en interim-management hebben relatief gezien nog vrij behoorlijk kunnen doorwerken. In dit soort opdrachten is op afstand werken vaak vanzelfsprekender.  In april noteerden zij een daling van 17% in vergelijking met april 2019. Voor de uitzendsector was dat een daling van 44,27%. Ook in de iets verdere toekomst denk ik dat ondernemingen in deze onzekere tijden meer op projectsourcing-medewerkers of interim-managers een beroep zullen doen om hun gespecialiseerde projecten te verwezenlijken. Eerder dan meteen extra vaste medewerkers aan te werven. Zowel naar extern management als naar externe expertise zal er vraag zijn om de ondernemingen met succes door deze storm te leiden.”


Over Ann Cattelain

 Haar Brugse roots zijn alvast niet meer in haar accent te ontwaren. Toen Cattelain met haar carrière startte vond ze het belangrijk om te wonen daar waar grote bedrijven zich vestigden. De rand van Brussel was de ideale uitvalsbasis om gezin en carrière met elkaar te verenigen. Met een master rechten op zak en een fiscale opleiding aan de EHSAL rolde de juriste eind jaren tachtig de verzekeringssector in. Tien jaar later schudde de opkomst van de bankverzekeringen de sector door elkaar waardoor Cattelain besloot om het roer om te gooien en een blik te werpen op andere sectoren. Geen sinecure, zo bleek, want recruiters dachten in die periode nog veel minder in termen van compententies. Uiteindelijk kreeg ze een kans als juridisch adviseur bij Federgon waar ze helemaal werd ondergedompeld in het arbeidsrecht. Cattelain haar job evolueerde doorheen de jaren, net als haar gezinssituatie. Carrière en gezin combineren was voor haar een evidentie. Een keuze waar ze achteraf gezien tevreden op terugkijkt. Gezin en carrière combineren is volgens haar zeker een haalbare kaart met voldoende ondersteuning van partner, ouders, onthaalouders. Toch is Cattelain dankbaar dat nu haar kinderen bijna zijn afgestudeerd, er extra ruimte en tijd vrijkomt voor haar job waardoor evenementen ’s avonds of buitenlandse vergaderingen geen issue meer zijn.