SLUIT MENU

Bijna helft freelancers zonder opdrachten door Coronacrisis

Algemene conclusies formuleren over de impact van deze crisis bij freelancers is nog niet aan de orde. Maar dat de voorbije twee weken spannend waren voor alle ondernemers, inclusief de meer dan 200.000 freelancers in België is een understatement. En de komende weken beloven nog even spannend te worden. Om in te schatten waar freelancers van wakker liggen, bevroeg NextConomy hen via een online enquête. We delen hier de opvallendste antwoorden en conclusies.

Crisis? Niet voor iedereen even hard

De resultaten leren ons dat de situatie in coronatijden voor de freelancers onderling erg verschilt. Zo geeft een derde (31%) van de freelancers aan dat ze weinig tot geen impact ervaren op lopende opdrachten. Terwijl er bij ongeveer de helft (46%) van de respondenten opdrachten worden stopgezet. Andere freelancers tot slot zien vooral veel opdrachten uitgesteld, maar verwachten deze later nog te kunnen oppikken.

Het besef dat solidariteit nodig is, net als aanpassingsvermogen, blijkt voor veel freelancers evident. Maar dat neemt niet weg dat de noodkreet duidelijk is: “Overheid, erken de financiële impact voor ons, freelancers, en neem ons mee in de steunmaatregelen.

Hoe freelancers de impact inschatten op hun omzet? Iets meer dan de helft (55%) verwacht een omzetdaling op jaarbasis van meer dan 30%. Een kwart denkt slechts de helft of minder van de voorziene jaaromzet te realiseren.

Heel wat factoren houden freelancers bezig, zo konden we lezen in de bevraging. We destilleerden hieronder de belangrijkste conclusies.

Wat is je grootse zorg?

Overleven: letterlijk en figuurlijk

Financiën en gezondheid. Freelancers maken zich zorgen. Het ligt voor de hand dat ze een financiële balans proberen op te maken. Maar de onzekerheid over de duur van de maatregelen en hoe de wereld er na corona zal uitzien, belemmert hen een realistisch beeld te vormen op de situatie. 65% van de ondervraagden ziet zich maximaal 1 tot 4 maanden overbruggen zonder opdrachten, maar kunnen moeilijk inschatten of hen dat in de problemen brengt of niet.

Anderzijds valt ook op dat freelancers niet uitsluitend wakker liggen van hun financiële situatie. Ook hun gezondheid en die van hun dierbaren baart hen zorgen.

Nergens lezen we dat de genomen maatregelen door de overheid overdreven zijn. Wel veelal grote vraagtekens over wat de toekomst zal brengen. Zo vragen sommigen zich af in welke mate hun expertise nog relevant zal zijn in een economie post-corona. Ook grote onzekerheid over hoe de vraag naar freelancers zal evolueren en hoe dit zich zal vertalen in de tarieven.

65% van de ondervraagden ziet zich maximaal 1 tot 4 maanden overbruggen zonder opdrachten.

Waarover maak je je het meeste zorgen? 

“Ga ik mijn doorlopende facturen kunnen betalen?”

“Zullen de uitgestelde opdrachten nog plaatsvinden?”

“Gezondheid van de mensen rondom mij.” 

Wat zijn op korte termijn je grootste noden?

Erkenning en duidelijkheid

De freelancers vragen een belangrijk signaal van de overheid om ook de impact voor hen te erkennen en vragen een evenredige vergoeding voor de vermindering van hun opdrachten. Op dit moment is er grote onduidelijkheid over de maatregelen en komt er een overload aan info met een waaier aan interpretaties hun richting uit. Toch zien ze zich momenteel uit de boot vallen voor de steunmaatregelen die er al zijn. Duidelijkheid en eenduidige communicatie zou heel wat onzekerheid verhelpen.

Opvallend veel freelancers zetten ook ‘rust’ als belangrijke behoefte op het lijstje. Het zijn economisch en financieel moeilijke tijden die een grote mentale weerbaarheid vergen. De combinatie van een stroom aan informatie, noodzaak om alle zeilen bij te zetten en tegelijk voor zichzelf en dierbaren te zorgen, verklaart wellicht de aangegeven behoefte aan rust.

Op dit moment is er grote onduidelijkheid over de maatregelen en komt er een overload aan info met een waaier aan interpretaties hun richting uit.

Waar heb je behoefte aan?

“Specifieke feedback voor mijn sector.”

“Perspectief voor de toekomst en info van andere freelancers.”

“Perspectieven en rust.”  

Moet de overheid meer doen?

Neem ons mee in de steunmaatregelen

De respondenten erkennen dat de overheid heel wat inspanningen levert om de schade voor iedereen zoveel mogelijk te beperken. Het besef dat solidariteit nodig is, net als aanpassingsvermogen, blijkt voor veel freelancers evident. Maar dat neemt niet weg dat de noodkreet duidelijk is: “Overheid, erken de financiële impact voor ons, freelancers, en neem ons mee in de steunmaatregelen.”

Wat zou de overheid nog moeten doen?

“Zorg dat er een premie komt voor iedere ondernemer die kan aantonen dat ze op een of andere manier getroffen zijn door de coronacrisis.”

“Administratief vereenvoudigen en duidelijke criteria hanteren voor freelancers.”

“Steunmaatregelen uitwerken op maat van freelancers i.p.v. alle zelfstandigen door eenzelfde (verouderde) bril te bekijken.”

Van de deelnemers aan dit onderzoek werkt 33% in HR, 15% in marketing, communicatie en sales, 10%  in training/coaching. 8% in de IT, 7% heeft een creatief beroep, 28% heeft een andere achtergrond. 18% is jonger dan 36 jaar, 66% zit tussen de 35-55 jaar. 38% heeft een bachelor, 49% een master diploma. 

3 reacties op dit bericht

  1. Dank voor het delen van deze resultaten.
    Om eea te kunnen kaderen:
    Hoeveel personen hebben de online enquête beantwoord ? Wanneer is de bevraging gebeurd?

    • Geachte mevrouw Vanpoucke, beste Karine, er waren 262 deelnemers aan deze bevraging die online liep van zaterdag 21 maart tot dinsdag 24 maart EBD.