ziektekostenvergoeding

Recht op ziektevergoeding? 3 vragen en antwoorden

Vandaag hebt u als zelfstandige recht op een uitkering vanaf de tweede maand arbeidsongeschiktheid. Op 1 januari 2018 wordt die termijn drastisch ingekort tot 15 dagen. Wat de procedure en voorwaarden zelf betreft, blijft alles echter bij het oude. We zetten ze nog eens op een rij in 3 vragen en antwoorden.

1. Wie beoordeelt of ik arbeidsongeschikt ben?

Tijdens de eerste 12 maanden gebeurt dat door de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds. Om recht te hebben op een uitkering moet u volledig onbekwaam zijn om uw eigen beroep uit te oefenen. Vanaf het tweede jaar is het RIZIV aan zet, want dan gaat u over op invaliditeit. Dan worden de voorwaarden ook strenger: er wordt rekening gehouden met uw beroepsopleiding en –ervaring, uw gezondheidstoestand en uw aanzien. De redenering is: u ontvangt verder een uitkering wanneer u ongeschikt wordt verklaard om beroepen uit te oefenen waarvoor u over de nodige competenties beschikt.

Belangrijk: valt er een uitnodiging van uw adviserend geneesheer in de bus voor een controleonderzoek, ga daar dan zeker op in. Of neem contact op met de arts als u door medische redenen niet op de afspraak kunt zijn. Doet u dat niet, dan bestaat de kans dat uw uitkering geblokkeerd wordt.

2. Hoe doe ik aangifte van mijn arbeidsongeschiktheid?

Daarvoor gebruikt u het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid, beter bekend als het document ‘Vertrouwelijk’. Dat bezorgt u binnen de 29 kalenderdagen aan de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds. Ofwel geeft u het document af aan de arts en krijgt u een ontvangstbewijs, ofwel stuurt u het gefrankeerd en onder gesloten omslag op met vermelding ‘Aangifte arbeidsongeschiktheid’.

Belangrijk: dien het ingevulde getuigschrift tijdig in, de poststempel of de datum op het ontvangstbewijs geldt als afgiftedatum. Bent u te laat, dan verliest u 10% van uw uitkering tot en met de datum van ontvangst.

 

3. Moet ik mijn zaak stopzetten om van een uitkering te kunnen genieten?

Neen, maar u moet het dagelijkse runnen ervan wel overlaten aan anderen: uw echtgeno(o)t(e), kind(eren) of iemand anders. Zelf mag u geen taken uitvoeren in uw bedrijf zolang u arbeidsongeschikt bent. Ga ook nooit van start met een deeltijdse beroeps- of andere activiteit tijdens de periode van uw arbeidsongeschiktheid zonder dat uw adviserend geneesheer daar toestemming voor heeft gegeven.

Wilt u opnieuw aan de slag vóór de einddatum op uw erkenningsbrief? Bezorg dan een ingevuld attest van werkhervatting aan uw ziekenfonds. Of dien tijdig een verlengingsaanvraag in wanneer uw arbeidsongeschiktheid langer gaat duren dan de periode op de brief.

SBB is een Vlaams accountants- en advieskantoor met 30 vestigingen (zie hier voor een overzicht) en meer dan 20.000 cliënten uit alle sectoren. U kan bij SBB terecht voor vragen in verband met accountancy, fiscaliteit, milieu- en omgevingsadvies, zakelijk-juridisch advies, strategisch advies, successieplanning en startersadvies.

Bekijk alle berichten van SBB