"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU
BTW aftrek

De btw-aftrek voor niet-conforme facturen: wat zegt de fiscus?

Tot eind 2017 was het verdict hard: in het geval van niet-conforme facturen – facturen die niet aan de officiële vormvereisten voldoen – verwierp de btw-controleur al snel uw recht op btw-aftrek. In het slechtste geval kreeg u er zelfs een boete bovenop. Vandaag treedt de fiscus soepeler op.

Wat voorafging: het arrest-Barlis

De bal ging aan het rollen in 2016. Naar aanleiding van een niet-conforme factuur oordeelde het Europese Hof van Justitie in de zaak-Barlis  opvallend mild: de btw-aftrek werd tóch toegestaan. Er kon namelijk op andere manieren aangetoond worden dat er wel degelijk beroepskosten gemaakt waren. Een standpunt dat de Belgische fiscus eerst niet deelde, maar intussen wel.

De nieuwe regeling

Vandaag zal de Belgische fiscus de btw-aftrek niet automatisch weigeren in geval van een niet-conforme factuur. Is er sprake van een onvolledige factuur (bijvoorbeeld de omschrijving van de dienst is niet gedetailleerd genoeg, het btw-nummer ontbreekt), dan beoordeelt de fiscus de btw-aftrek voortaan op basis van een zogeheten ‘gecorrigeerde factuur’ (een creditnota of verbeterde factuur) en ondubbelzinnige bewijsstukken van die factuur (bestelbonnen, contracten, correspondentie …).

Anders gezegd: de fiscus stelt zich soepeler op wat de vormelijke vereisten betreft. U moet uiteraard nog steeds kunnen aantonen dat de geleverde prestaties voor uw beroepsdoeleinden waren. Een andere, cruciale voorwaarde: u moet uw gecorrigeerde facturen en aanvullende bewijsstukken vóór het einde van de btw-controle aan uw btw-administratie kunnen bezorgen. Enkel zo vermijdt u een mogelijk boete.

Wanneer niet van toepassing?

De btw-administratie benadrukt dat de soepele regeling enkel geldt voor facturen van leveringen en diensten. En dus niet voor:

  • Facturen met een ‘btw-verlegging’ (waarbij de btw verlegd wordt van een eventueel buitenlandse leverancier naar de afnemer)
  • Facturen van werken in onroerende staat met verlegging van de heffing
  • Btw-belaste onttrekkingen (waarbij u iets uit uw onderneming naar uw privé overbrengt)
  • Invoeren, waarbij uw btw-aftrek gebaseerd is op het formele invoerdocument
  • Een intracommunautaire verwerving, waarbij de factuur moet voldoen aan de vormvereisten van de lidstaat die de goederen verzendt
  • De overbrenging van eigen goederen vanuit een andere lidstaat naar België (wordt gelijkgesteld aan een intracommunautaire verwerving)

Conclusie

Dankzij deze nieuwe regeling kunt u uw recht op btw-aftrek alvast beter verdedigen. Toch betekent dit niet dat u voortaan niet-conforme facturen zomaar moet aanvaarden. De ‘tolerantie’ gaat immers niet altijd op en is dat toch het geval, dan moet u rekening houden met een strakke deadline om een boete te vermijden. Vraag uw vaste leveranciers dus altijd om correcte of toch zeker verbeterde facturen.

 

Nog vragen?

Contacteer vrijblijvend een SBB-kantoor in uw buurt. Onze experten helpen u graag verder.

SBB is een Vlaams accountants- en advieskantoor met 30 vestigingen (zie hier voor een overzicht) en meer dan 20.000 cliënten uit alle sectoren. U kan bij SBB terecht voor vragen in verband met accountancy, fiscaliteit, milieu- en omgevingsadvies, zakelijk-juridisch advies, strategisch advies, successieplanning en startersadvies. Bekijk alle berichten van SBB