"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Etion denkt aan apart statuut voor kenniswerkers

In het recente rapport ‘De maakbare medewerker’ over de toestand op de Belgische arbeidsmarkt stelt Etion enkele denkpistes voor om de arbeidsmarkt 4.0 dringend te organiseren.

Flexibilisering van onze arbeidsmarkt

De tewerkstellingsmotor van de Belgische arbeidsmarkt draait dermate snel dat vacatures alsmaar vaker niet ingevuld geraken. Het is een bekend gegeven dat tal van fricties de inzetbaarheid van doelgroepen bemoeilijken. De golf van digitalisering en automatisering komt daar nu bovenop. Die werkt de flexibilisering van onze arbeidsmarkt in de hand maar biedt tegelijk ook nieuwe tewerkstellingskansen.

‘De maakbare medewerker’

Een van de suggesties uit het rapport ‘De maakbare medewerker’ slaat op de ‘kenniswerkers’, een te maken, aparte werknemerscategorie voor Etion:  

“Er zou een nieuwe werknemerscategorie gecreëerd kunnen worden, we noemen die even gemakshalve de ’kaderleden’ of ‘kenniswerkers’. Deze zouden zich veel zelfstandiger moeten kunnen opstellen tegenover de werkgever en dit binnen een eigen wettelijk kader dat hen niet als ondergeschikte aanziet (cfr. intrapreneurship). Dat laat een grotere contractuele vrijheid aan werkgever en ‘kaderlid’. Die ‘kaderleden’ kunnen worden afgerekend op het gerealiseerde werk, niet op het aantal gepresteerde uren, wat een veel resultaatgerichtere beloning mogelijk maakt.” 

Het rapport is gratis te downloaden op https://etion.be/kennisbank/de-maakbare-medewerker

 

Etion

Marleen Deleu
Marleen Deleu - Director Trends & Insights NextConomy - on a mission to bring insights and expertise to the freelance workforce and users of contingent labor in Belgium Bekijk alle berichten van #Marleen Deleu