"Exploring the future of work & the freelance economy"

Webinar: GDPR en de gevolgen voor recruitment en inhuren extern talent – 28/11/2017

 

Op 28 november organiseerde NextConomy samen met Federgon, TAPFIN en pro-Unity een gratis webinar over GDPR en de gevolgen daarvan voor het rekruteren van personeel en het inhuren van freelancers en ander extern talent.

De opnames van dit webinar zijn hier terug te vinden.

 

Aanleiding

Op 25 mei 2018 treedt de ‘General Data Protection Regulation’ (GDPR) of ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG) in werking.

De GDPR is een aanscherping van de Europese regelgeving die vastlegt welke maatregelen organisaties moeten nemen om het gebruik van data van personen te beschermen. En die databescherming geldt ook voor sollicitanten en freelancers die op een opdracht reageren.

Kandidaten krijgen bijvoorbeeld het recht op inzage van hun opgeslagen data en moeten in staat zijn om een digitale kopie van die data op te vragen. Vooral de mogelijke forse boetes maken organisaties nerveus over GDPR.

In de HR-sector waar kandidaatgegevens niet zelden via een aantal schakels gaan en waar vaak bij elke stap informatie over de kandidaat wordt toegevoegd, roept dit veel vragen op. Over de haalbaarheid, beheersbaarheid en verantwoordelijkheden. En hoe dit op te lossen.    

Programma

Tijdens het webinar gaan drie experten dieper in op de verschillende aspecten van GDPR:

  • Natasja Engels (jurist, FEDERGON ) :

Algemene introductie van GDPR en welke voorbereidingen organisaties en bureaus moeten treffen om te voldoen aan de nieuwe eisen. Wat betekenen termen als ‘opt-in, data delen, dataportabiliteit, bewaartermijnen, veiligheid’ voor zowel organisaties als bureaus? Wat zijn nu precies ‘persoonsgegevens’, alleen het cv of meer?

  • Pieter Decruynaere (jurist, TAPFIN):

Wat als recruitment is uitbesteed aan een derde partij? Welke de rol en positie spelen MSP’s. hierin? Waar liggen in de inhuurketen de verantwoordelijkheden van bureaus? Wie heeft de regie, maar ook de verantwoordelijkheid? Wat kunnen opdrachtgevers én suppliers verwachten van een MSP en wat juist niet?

  • Ruben Roex (jurist van Timelex, namens pro-Unity)

Data van kandidaten (zowel voor vaste functies als freelancers) worden opgeslagen en bewerkt in verschillende systemen. Bijvoorbeeld  een Vendor Management Systeem (VMS), een Applicant Tracking System (ATS) of een Freelance Management Systeem (FMS).  Zijn die systemen klaar voor de GDPR? Wat is hun  rol qua verantwoordelijkheden? Wat moeten de gebruikers van deze systemen doen zodat hun GDPR-beleid en maatregelen gelijk lopen met die van de systemen?

  • Hugo-Jan Ruts (NextConomy) is de moderator van het webinar.

Na de presentaties krijg je ruim de kans om je vragen voor te leggen aan de experten.

Doelgroep

Het webinar is gericht op:

  • Professionals die bij organisaties betrokken zijn bij het rekruteren van personeel (vast) en/of het inhuren van freelancers (HR, recruitment, Inkoop).
  • Iedereen die actief is in de branche van bemiddeling van kandidaten (zowel vast als freelance).
  • Freelancers/sollicitanten die op de hoogte willen zijn van welke rechten ze onder GDPR hebben omtrent hun gegevens als kandidaat.

 

 

(De opnames van dit webinar zijn hier terug te zien)