"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

StatBel - Bekijk alle berichten

Arbeidsmarkt & politiek
Vertel mij welk beroepsstatuut je hebt, en ik zeg je waar je vandaan komt

Er is een nieuwe demografische achtergrondvariabele toegevoegd aan de Statbel Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK) : de nationaliteit van herkomst. Terwijl alle herkomstcategorieën er zowel qua werkgelegenheidsgraad als qua activiteitsgraad sterk op vooruitgegaan zijn, zien we toch grote verschillen naargelang de herkomstgroep. Hoe zit het met zelfstandige freelancers? [Lees meer …]

Arbeidsmarkt & politiek
Werkorganisatie: 73% van de zelfstandigen neemt autonoom beslissingen (vs 8,2% werknemers)

Hoe organiseren de Belgen hun werk, of hoe wordt hun werk georganiseerd? Uit de resultaten van de StatBel-enquête (2021) blijkt dat 73,1% van de zelfstandigen zelf bepaalt wanneer ze hun werkdag beginnen en eindigen. Slechts 8,2% van de werknemers heeft volledige autonomie, terwijl 28% dat doet binnen bepaalde grenzen (zoals flexibele werktijden). En voor 63,8% van de werknemers is het de werkgever of organisatie die bepaalt wanneer de werknemer begint en stopt met werken. [Lees meer …]