"Exploring the future of work & the freelance economy"

Waar moet een factuur aan voldoen?

Je bent altijd verplicht een factuur op te stellen wanneer je goederen of diensten levert aan een andere ondernemer. Deze zaken moeten zeker op je factuur staan:

Verplichte vermeldingen factuur

 1. Bovenaan zet je duidelijk het woord FACTUUR
 2. De uiterste betaaltermijn
 3. Datum van de factuur
 4. Volgnummer factuur
 5. Jouw bedrijfsgegevens: maatschappelijke benaming, adres, btw of ondernemingsnummer en rekeningnummer (eventueel vennootschapsvorm en nummer van je vergunning wanneer je een gereglementeerde activiteit uitoefent)
 6. Bedrijfsgegevens klant: maatschappelijke benaming en adres (eventueel btw of ondernemingsnummer)
 7. Beschrijving producten of diensten die je levert
 8. Prijs en btw

Spelregels facturatie

 1. Voor consumenten hoef je in de meeste gevallen geen factuur op te maken. Behalve wanneer je:
  1. Verkoopt op beurzen, homeparty’s of via het internet. Dan verkoop je afstand.
  2. Goederen en diensten verkoopt op afbetaling.
 2. Je bent verplicht te factureren uiterlijk op de vijftiende werkdag van de maand, na de maand waarin de btw opeisbaar wordt. Kortom, factureer zo snel mogelijk.
 3. Je factuur moet in dezelfde zijn als de taal waarin je zaak gevestigd is: Nederlands in Vlaanderen, Frans in Wallonië en beide in Brussel.
 4. Een factuur maak je steeds in tweevoud op: één exemplaar voor jou en één voor de klant.
 5. Elke factuur moet je zeven jaar bijhouden.
 6. Je mag geen facturatiekosten aanrekenen, behalve wanneer een consument een factuur eist terwijl hij dat niet nodig heeft.
 7. Een kleine fout in de factuur? Dan mag je die rechtzetten. Neem dan zo snel mogelijk contact op met de klant. Hij kan wel een schadevergoeding vragen.
 8. Onbetaalde facturen bij ondernemers kan je tot tien jaar na datum invorderen. Maar doe dit zo snel mogelijk. Wacht je bijvoorbeeld enkele jaren, dan zal de rechter je vordering waarschijnlijk afwijzen. Bij consumenten heb je één jaar de tijd. Tenzij je een factuur hebt opgesteld. Dan heb je ook tien jaar tijd.
Terug naar het overzicht