Het verschil tussen hoofd- en bijberoep

Wanneer ben je zelfstandige in hoofdberoep en wanneer in bijberoep? Kan ik als werkloze toch zelfstandige in bijberoep zijn?

Zelfstandige in het hoofdberoep

Je bent zelfstandige in hoofdberoep als deze activiteit je enige bron van inkomsten is.

Zelfstandige in bijberoep

Oefen je nog een andere beroepsactiviteit uit als werknemer, leraar of ambtenaar? Dan ben je een zelfstandige in bijberoep.

  • Loontrekkende, interimaris (uitzendkracht) of tewerkgesteld in het onderwijs zonder benoeming. Het aantal uren dat je uitoefent als loontrekkende of interimaris moet minstens overeenkomen met een halftijdse job op maandbasis.
  • Je werkt minstens 200 dagen ofwel 8 maanden per jaar en het gepresteerde werkrooster moet minstens overeenkomen met een halftijdse job.
  • Benoemde leerkracht. Je presteert minstens 6/10e van een voltijds werkrooster.
  • Je ontvangt een werkloosheidsuitkering en je bent gemachtigd om zelfstandige in bijberoep of op occasionele basis te zijn;
  • Je trekt een uitkering van je ziekenfonds. Je bent minstens voor 66% ongeschikt bevonden, en de uitkering die je ontvangt is minstens gelijk aan het pensioen van een alleenstaande zelfstandige.

Springplank naar zelfstandige

Door de nieuwe maatregel Springplank naar zelfstandige kan je één jaar lang zelfstandige in bijberoep zijn terwijl je je werkloosheids- of inschakelingsuitkering blijft ontvangen.

Na één jaar

Na de periode van één jaar heb je de keuze om je te vestigen als zelfstandige in hoofdberoep. Dan heb je geen recht meer op je uitkering. Je kan ook de nevenactiviteit stopzetten waardoor je toch nog steun trekt. Of je kan je bijberoep combineren met een vaste halftijdse of voltijdse job.

Waarom nieuwe maatregel?

Voor 1 oktober 2016 kon je pas zelfstandige in bijberoep zijn en genieten van een uitkering als je al minstens drie maanden een bijberoep had voor je je vaste job verloor. Met die nieuwe maatregel wil de overheid werklozen helpen de stap te zetten naar een zelfstandige activiteit.

Meer info, voorwaarden en tarieven vind je op de site van de RVA.

Terug naar het overzicht