"Exploring the future of work & the freelance economy"

Een zelfstandig samenwerkingsovereenkomst: wat zet je in het contract?

Het is aangewezen om altijd je afspraken met je opdrachtgever op papier te zetten voor aanvang van de opdracht.. Zo’n akkoord heet een zelfstandig samenwerkingsovereenkomst. Wat zet je er zeker in? En hoe bescherm je jezelf tegen misverstanden, aansprakelijkheden, laattijdige betalingen, enz.?

Welke punten komen in het contract?

  • Contactgegevens partijen, inclusief btw-nummer.
  • De overeenkomst met korte omschrijving project of opdracht en eventueel een deadline.
  • Tarief of vergoeding. Spreek niet over een loon of een salaris.
  • Duur en beëindiging. Normaal stopt de overeenkomst nadat het project is afgerond. Maar wat als jij de samenwerking eerder wilt verbreken?
  • Aansprakelijkheid. Wie is verantwoordelijk voor fouten en hoe wordt eventuele schade vergoed? Vermeld duidelijk wat je onder ernstige fouten, nalatigheid of wanprestatie verstaat.
  • Afspraken bij ziekte en langdurige afwezigheid.
  • Eventueel niet-concurrentiebeding. Als zelfstandige werk je tijdens de duur van het project niet voor de concurrentie.
  • Niet-afwervingsbeding. Alle partijen spreken af om bijvoorbeeld geen personeel van de ander in dienst te nemen.
  • Als zelfstandige geef je geen vertrouwelijke info door aan andere partijen.
  • Wie wordt de eigenaar van bijvoorbeeld een tekst of design? Neem je alle auteursrechten of werk je met licenties?
Terug naar het overzicht