SLUIT MENU

Nieuw Europees orgaan voor arbeidsmobiliteit

Als het gaat over werken over de verschillende landsgrenzen heen in Europa, dan komt hier heel wat wet- en regelgeving bij kijken. Verschillende instanties zijn bevoegd voor elk een ander deel van de wetgeving. Een complex gegeven dus, zowel voor wie de regelgeving op van toepassing is als voor de instanties zelf.

European Labour Agency

Daarom heeft de Europese Raad voor nieuwjaar bekendgemaakt dat er een akkoord is voor de oprichting van de European Labour Agency (ELA). Het doel van dit nieuwe Europese orgaan is om lidstaten te ondersteunen bij EU-wetgeving op vlak van grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en coördinatie van de sociale zekerheid. Op termijn wordt ELA een algemeen orgaan dat de structuren en taken van verschillende bestaande EU-organen samenbrengt in één algemene structuur voor een betere samenwerking en voor meer transparantie en vereenvoudiging.

De taken van de European Labour Agency, zoals uiteengezet in het standpunt van de Raad, zullen beperkt zijn tot het ondersteunen van de lidstaten bij de uitvoering van bestaande relevante handelingen van de Unie. De lidstaten zullen op vrijwillige basis deelnemen aan de meeste European Labour Agency-activiteiten.

De vestigingsplaats van het European Labour Agency zal in onderlinge overeenstemming tussen de vertegenwoordigers van de lidstaten worden vastgesteld.

Lees hier het persbericht van de Raad

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/12/06/european-labour-authority-council-agrees-its-position/#

Redactie / Rédaction / Editors NextConomy Bekijk alle berichten van NextConomy