"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Vlaams Parlement stemt decreet “Uitzendarbeid bij Vlaamse overheidsdiensten en lokale besturen”

Overheidswerkgevers in Vlaanderen voortaan ook een beroep kunnen doen op uitzendarbeid.

Het decreet “Uitzendarbeid bij Vlaamse overheidsdiensten en lokale besturen” is gisterenavond gestemd in het Vlaams Parlement. Dat meldt Federgon op hun website. Net als bedrijven in de privésector zullen overheidswerkgevers in Vlaanderen voortaan ook een beroep kunnen doen op uitzendarbeid. Uitzendkrachten zullen kunnen ingeschakeld worden om snel een oplossing te vinden bij een acute of onvoorziene vervanging, bij plotse extra taken of bij uitzonderlijke omstandigheden. Binnen de Vlaamse overheid gaat het bijvoorbeeld om de departementen en agentschappen. Bij de lokale besturen gaat het onder meer over de provincies, gemeenten, OCMW’s, intercommunales, …

“De vraag naar het gebruik van uitzendarbeid leefde al heel lang bij tal van overheidswerkgevers, die net als elke andere organisatie snel en flexibel toegang moeten krijgen tot de arbeidsmarkt. Dat er in Vlaanderen nu een decretaal kader is dat dit mogelijk maakt, komt het Human Resources Management van de overheid alleen maar ten goede,” verduidelijkt Paul Verschueren, Directeur Vlaanderen bij Federgon.

Het decreet biedt een duidelijk en rechtszeker kader

Het decreet dat gisteren gestemd is, voorziet voor welke gevallen en voor welke duur uitzendarbeid kan worden ingezet en welke beslissingskaders er binnen de Vlaamse overheid en de lokale besturen moeten worden gerespecteerd. Het stipuleert tevens een aantal bepalingen rond informatieverstrekking en monitoring.

“Het decreet biedt een duidelijk en rechtszeker kader voor alle betrokkenen en daar kunnen we alleen maar tevreden mee zijn. Positief is bovendien dat het decreet in belangrijke mate aansluit bij de regeling die geldt in andere sectoren. Dat de Vlaamse Regering ervoor heeft geopteerd om de invoering van uitzendarbeid maximaal te laten aansluiten bij het generieke kader van de andere sectoren, zal de introductie alleen maar makkelijker maken. De bedrijven in onze sector zijn klaar om overheidswerkgevers te ondersteunen in hun personeelsbehoeften,” aldus nog Paul Verschueren.

(bron: Federgon)

Redactie / Rédaction / Editors NextConomy Bekijk alle berichten van NextConomy