"Exploring the future of work & the freelance economy"

Hoe schrijf je een pakkende tekst?

Vermijd spreekwoorden, schrijf actief en vermijd hulpwerkwoorden zijn enkele tips waardoor elk artikel, mail of blogbericht die je schrijft vlot leest.

1. Vermijd spreekwoorden, zegswijzen of metaforen

Auteurs houden van spreekwoorden, zegswijzen of metaforen. Volgens hen kleuren ze de tekst of het verhaal. Deze ‘roman’-stijl hoort echter niet thuis in een offerte, blogpost of webartikel.

2. Gebruik geen lang woord als een kort woord volstaat

Lange of moeilijk woorden laten je niet intelligenter lijken. In sommige gevallen kom je zelf arrogant en pretentieus over als jouw artikel vol met lange of moeilijke woorden geschreven is. De kans is ook groot dat je publiek de tekst niet meer begrijpt.

3. Schrap onnodige woorden

Je kan in een tekst meer woorden schrappen dan je denkt. Woorden zoals kunnen, worden, zullen, willen en gaan kan je vaak schrappen zonder dat de toon van je verhaal verandert. Ook bijvoeglijke naamwoorden of adjectieven kan je meestal achterwege laten.

4. Schrijf actief

Waarschijnlijk herinnert je je nog vaag de Nederlandse les over actieve en passieve zinsconstructies. Passieve zinnen horen niet thuis in een artikel. Om actief te schrijven moet je denken aan de regel Wie doet wat? Een voorbeeld: de zin Amerikaanse scholen worden bewaakt door bewapende agenten, kan je moeiteloos actief maken met als resultaat Bewapende agenten bewaken Amerikaanse scholen.

5. Schrijf geen anderstalige woorden, wetenschappelijke termen of vakjargon wanneer een eenvoudige Nederlandse synoniem bestaat

Dit is vaak een heel moeilijke opdracht. Op dit punt moet je vooral de doelgroep die je tekst onder ogen zal krijgen, heel goed kennen. Hebben de potentiële lezers dezelfde vakkennis als jou, dan kan je uiteraard vaktaal gebruiken. Maar als je een bericht schrijft dat op de homepagina van je website geplaatst zal worden, dan is eenvoudige taal aan te raden.

6. Neem afstand

Wanneer je tekst klaar is en je hebt geen eindredacteur, laat je artikel een twee of drie dagen aan de kant liggen. Die pauze zorgt ervoor dat je afstand neemt van de tekst, waardoor je niet precies meer weet wat je exact geschreven heeft. Na de onderbreking zal je met een frisse blik naar je artikel kijken en er gemakkelijker schrijffouten eruit halen.

7. Print je tekst

Een tekst verbeteren doe je beter op papier dan op het scherm. Lezen op het scherm gaat 25 procent trager en is vermoeiend voor de ogen. Op papier zullen ook de kleinste fouten vlugger opvallen.

8. Lees je tekst luidop

Een tekst moet niet alleen correct geschreven zijn, maar ook vlot. Hoe dat achterhaalt is heel eenvoudig: lees je tekst luidop. De woorden of stukken zinnen waarover je struikelt, zijn niet vlot neergepend.

Terug naar het overzicht