"Exploring the future of work & the freelance economy"

Belastingen voor ondernemers

Heb je een eenmanszaak, dan ben je onderworpen aan de personenbelasting. Vennootschappen aan de vennootschapsbelasting.

Personenbelasting

Heb je een eenmanszaak?  Dan doe je elk jaar een aangifte via je personenbelasting. De belasting wordt dan berekend op je netto beroepsinkomen (= beroepsinkomsten – beroepskosten).

Ben je ze zelfstandige in bijberoep? Dan worden je inkomsten uit je bijberoep bijgeteld bij je loon als werknemer.

Verdien je meer dan het belastingvrij minimum? Dan betaal je belastingen. In België is de personenbelasting progressief: de belastingspercentages stijgen per inkomensschijf.

Vennootschapsbelasting

Bij een bvba, nv of vof betaal je een vennootschapsbelasting. Die wordt berekend op basis van de winst van je zaak. Het tarief van de vennootschapsbelasting bedraagt maximaal 33,99%. Voor vennootschappen met een belastbaar inkomen dat niet hoger is dan 322 500 euro, bestaat er een verlaagd opklimmend tarief.

Aanvullende belastingen

Naast de personenbelasting en/of vennootschapsbelasting moet je aanvullende belastingen, zoals gemeentebelasting, provinciebelasting en milieuheffing betalen.

Voorafbetalingen

Alle zelfstandigen, of je nu een eenmanszaak of een vennootschap hebt, je moet voorafbetalingen doen. Je betaalt de voorafbetalingen vier keer per jaar en het bedrag wordt berekend op de vermoedelijke winsten van het lopende jaar.

Wanneer je geen voorafbetalingen doet, riskeer je  een belastingvermeerdering. Betaal je die correct, dan kan je een belastingvoordeel genieten.

 

Ben je net gestart met een eigen zaak, dan ben je de eerste drie jaar vrijgesteld van voorafbetalingen.  Doe je toch dan al voorafbetalingen, dan kan je een belastingvoordeel krijgen.

Alle informatie over voorafbetalingen vind je op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD)

Terug naar het overzicht