"Exploring the future of work & the freelance economy"

Aan welke boekhoudverplichtingen moet jouw zaak voldoen?

Elke onderneming moet een boekhouding bijhouden. Of je een vereenvoudigde boekhouding of een dubbele boekhouding voert, is afhankelijk van de grootte van je zaak.

Vereenvoudigde boekhouding

Voor wie?

 • Kleine ondernemingen: eenmanszaken, vennootschappen onder firma en gewone commanditaire vennootschappen
 • Jaaromzet kleiner dan 500.000 euro exclusief btw
 • Niet in de sectoren: verzekeringen, kredietverrichtingen, beleggingen en beursverrichtingen

Wat moet je bijhouden?

 • Financieel dagboek: kas- en bankboek
 • Aankoopboek: facturen en creditnota’s van leveranciers
 • Verkoopboek: facturen en creditnota’s klanten
 • Inventarisboek: schulden en bezittingen
 • Interne jaarrekening

Volledige of dubbele boekhouding

Voor wie?

Is je jaaromzet meer dan 500.000 euro of heb je een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zoals de BVBA of een NV dan moet je een dubbele boekhouding voeren.

Heb je op jaarbasis meer dan 100 werknemers in dienst of overschrijdt je één of twee van de volgende criteria, dan ben je een grote onderneming en ben je verplicht om een dubbele boekhouding te houden:

 • Jaargemiddeld van 50 werknemers
 • Een jaaromzet van 9.000.000 euro exclusief btw
 • Balanstotaal van 4.500.000 euro

Wat moet je bijhouden?

Dagboek of journaal: overzicht van al je verrichtingen. Je kan je verrichtingen bijhouden met hulpboeken zoals een aankoop-, verkoop, kas-, bank- en/of postboek.

 • Rekeningenstelsel: gestructureerd plan waarin alle rekening ondergebracht worden.
 • Inventaris
 • Jaarrekening:
  • Balans: bezittingen, schulden en verplichtingen
  • Resultatenrekening: kosten en opbrengsten boekjaar
  • Toelichting: rechten en plichten, bijkomende inlichtingen en gehanteerde waarderingsregels
  • Sociale balans: overzicht aantal tewerkgestelde personen, personeelsbewegingen, maatregelen die tewerkstelling bevorderen en initiatieven opleidingskansen medewerkers

Middelgrote onderneming

Middelgrote bedrijven kunnen een jaarrekening opstellen volgens een verkort schema. Je bent een middelgrote onderneming als je maximaal 50 werknemers in dienst hebt, een jaaromzet van maximaal 7.300.000 euro (excl. Btw) en een balanstotaal van minder dan 3.650.000 euro.

Meer info

Terug naar het overzicht