"Exploring the future of work & the freelance economy"

Hoe ziet je boekhouding eruit als zelfstandige in bijberoep?

Ook al ben je ‘maar’ een bijberoeper, een correcte boekhouding is broodnodig én verplicht. Maar hoe begin je daar eigenlijk aan? Kan je die boekhouding tot een minimum beperken, en zo ja: hoe? En wat moet je dan eigenlijk aanvangen met al die documenten? Deze blogpost heldert een en ander op.

Enkelvoudige of dubbele boekhouding?

Er bestaan twee soorten: een enkelvoudige en een dubbele boekhouding. Een enkelvoudige of vereenvoudigde boekhouding houdt in dat je al je uitgaven en inkomsten bijhoudt, zonder meer. Dat is het geval bij eenmanszaken, vennootschappen onder firma (vof’s) en gewone commanditaire vennootschappen (comm.v’s) met een jaaromzet lager dan 500.000 euro.

Bij een dubbele boekhouding (voor grotere vennootschappen dus) komt tegenover elke transactie (bv. een aankoop) een andere transactie (bv. een betaling) te staan. Transacties worden dus ‘dubbel’ geboekt. Op basis van de dubbele boekhouding maak je een jaarrekening bestaande uit een balans en resultatenrekening, die je moet neerleggen bij de Nationale Bank (NBB).

In de praktijk voeren de meeste zelfstandigen in bijberoep een enkelvoudige boekhouding.

Zo ziet een enkelvoudige boekhouding er uit

Een enkelvoudige boekhouding bundelt al je uitgaven en inkomsten. Dit moet je bijhouden:

  • een financieel dagboek, waarin je de uitgaven en ontvangsten noteert
  • een aankoopboek, met de facturen van je leveranciers (de uitgaven)
  • een verkoopboek, met de facturen van je klanten (de inkomsten)
  • een inventarisboek, met de stock en schulden van je zaak

Voor de meeste bijberoepers betekent dit in de praktijk dat je nauwkeurig alle inkomende en uitgaande facturen en andere aankoopbewijzen bijhoudt. 

Het belang van een juiste boekhouding

Een correcte boekhouding is essentieel voor je onderneming. Je krijgt een duidelijk beeld van de financiële gezondheid van de zaak. Bovendien vormt je boekhouding de basis van:

De btw-vrijstelling voor zelfstandigen in bijberoep

De kans is groot dat je als zelfstandige in bijberoep de klantenlisting en de kwartaalaangifte niet moet indienen. Veel bijberoepers kiezen namelijk voor een btw-vrijstelling. Blijft je jaarlijkse omzet onder de 25.000 euro, dan hoef je je klanten geen btw aan te rekenen. Ligt je omzet boven die grens, dan ben je wel btw-plichtig en dus gebonden aan de btw-aangifte en klantenlisting.

De rol van de boekhouder

In het geval van een dubbele boekhouding is een boekhouder aangewezen. Een enkelvoudige boekhouding kan je gemakkelijker zelf voeren. Daar kruipt echter heel wat tijd in: de vereisten zijn voor een leek allesbehalve evident. Een boekhouder kan je niet alleen ondersteunen bij het cijferwerk en je verplichtingen aan de overheid in orde brengen, maar ook de inkomsten optimaliseren met het oog op het besparen van belastingen.

Om correct aan alle wettelijke vereisten te voldoen, is het in beide gevallen sterk aangewezen om je boekhouding aan een boekhouder over te laten.

Welke boekhouder kies je?

Soms lijkt het kiezen van de juiste financiële specialist … specialistenwerk. Weet je niet welke soort boekhouder bij jou past? Via deze simpele testkom je het meteen te weten.

Terug naar het overzicht