"Exploring the future of work & the freelance economy"

Hoe bereken je je tarief?

Hoe bereken je een inhuurtarief? Met welke factoren hou je rekening? Een freelancer baseert zijn prijs op drie factoren: de kosten, zijn waarde en de markt.

  1. Kosten berekenen

Salaris. Hoeveel verdient een werknemer soortgelijke functies? Op het internet vind je enkele salariskompassen die je een richtingsprijs geven.

Sociale bijdrage. Een zelfstandige in hoofdberoep betaalt per kwartaal minstens een bijdrage van 698,05 euro (starters 681,43 euro) en maximum 3.977,09 euro.

Een zelfstandige in bijberoep betaalt per kwartaal minimum 75,39 euro en maximum 3.977,09 euro.

Alle kwartaalcijfers van de sociale bijdrage vind je op de site van de Sociale Zekerheid Zelfstandige Ondernemers.

Personenbelasting. De jaarlijkse personenbelasting is opgebouwd uit vijf belastingschijven.

Als zelfstandige zal je ongeveer de helft van wat je verdient afdragen aan sociale bijdragen en personenbelasting.

Aantal werkdagen. Hou ook rekening met het aantal effectief gepresteerde werkdagen. Trek van een volledig jaar (365 dagen) de weekend-, feest- en vakantiedagen af. Als freelancer stel je vervolgens best ook deze vragen: hoeveel dagen wil je vrij plannen voor opleiding volgen, besteden aan je administratie, netwerking enz.? Wat overblijft zijn je maximaal aantal factureerbare dagen per jaar. Stel je wilt een jaaromzet van € 100.000 realiseren en maximaal 200 dagen werken dan moet je dagtarief €500 zijn. Wil je dezelfde omzet doen in slechts 150 dagen dan wordt je ideale dagtarief €667 (excl. BTW).

Bijkomende kosten. Verplaatsing, wagen, verzekeringen, opleidingen, de boekhouder, lidgeld, … schat op voorhand je bijkomende kosten in. Denk er ook aan de betalingstermijn die je afspreekt in rekening te brengen indien meer dan 30 dagen, of in mindering bijvoorbeeld bij betaling contant (8 dagen).

  1. Waarde

Vooral in de creatieve sector speelt de waarde van een dienst of product een rol, want die is niet objectief te bepalen. Een freelancer met veel ervaring of een unieke stijl, kan zijn tarief hoger zetten dan een starter met minder ervaring.

  1. Markt

Is de concurrentie groot op de freelancemarkt of ben je op zoek naar een zeer gegeerd profiel? Ook de vaardigheden van de kandidaat bepalen het tarief. Andere factoren die een rol spelen zijn: de moeilijkheidsgraad van je opdracht, de levertermijn en de omvang van de job. Steeds meer (grote) bedrijven en de overheid werken met een ‘broker’, een derde partij die namens het bedrijf alle contracten met de freelancers afhandelt en beheert. Deze partij vraagt daar een fee voor als percentage van jouw tarief. Als je dit weet, kan je dit incalculeren in je tarief. Doorgaans is het voordeel dat je een vast aanspreekpunt hebt bij klachten en dat de betalingstermijn verkort, wat uiteraard gunstig is voor jou.

Tools om je prijs te bepalen

 

Terug naar het overzicht