"Exploring the future of work & the freelance economy"

De belasting op toegevoegde waarde (btw) voor freelancers

Wanneer ben je als freelancer btw-plichtig? Zijn er verschillende btw-regelgevingen? Hoe dien je de btw-aangifte in? En wat betekent klantenlisting?

Wat is btw?

De belasting over de toegevoegde waarde (btw) is een indirecte belasting die de overheid heft op de verkoop van producten of diensten. De belasting wordt geheven op de verkoopprijs van een product in elke stap van het productie- of distributieproces.

Elke zelfstandige is btw-plichtig, of je nu in hoofd- of in bijberoep werkt. De tarieven die je aanrekent zijn:

  • 6 % vooral voor basisproducten en geleverde diensten met een sociaal karakter
  • 12 % voor bepaalde goederen en geleverde diensten die vanuit economisch of sociaal oogpunt belangrijk zijn
  • 21 % voor handelingen die betrekking hebben op goederen of diensten die niet elders werden vermeld

Ben je btw-plichtig?

Normaal gezien moet je voor al je diensten en producten btw aanrekenen aan de klant. Maar sommige vrije beroepen zoals artsen en beroepen met een sociaal of cultureel karakter zijn hiervan vrijgesteld.

Ben je niet zeker of je btw-plichtig bent? Ga dan langs bij een btw-kantoor in je buurt.

De verschillende btw-regelingen?

Volg je de normale btw-regeling dan dien je elke maand een btw-aangifte in.  Is je jaarlijkse omzetcijfer niet groter dan 2.500.000 euro exclusief btw dan kan je een driemaandelijkse aangifte indienen.

Heb je een kleine onderneming dan is de normale btw-regelgeving een heel omslachtige procedure.  De bijzondere regelingen vergemakkelijken bepaalde fiscale verplichtingen:  

Bedraagt de jaarlijkse omzet niet meer dan 25.000 euro exclusief btw? Dan kan je opteren voor de vrijstellingsregeling. Je rekent dan geen btw aan aan je klanten. Maar dat betekent ook dat je de btw die jij hebt betaald niet kan aftrekken.

Naast de vrijstellingsregeling is er ook nog de forfaitaire btw-regeling. Die is minder relevant voor freelancers interim managers omdat dit maar voor bepaalde sectoren en beroepen geldt zoals apothekers, caféhouders en visventers.

Wat is de btw-aftrek?

De btw die jij hebt betaald op aankopen voor je zaak, mag je aftrekken van de btw die je van je klanten hebt ontvangen. Dit is de btw-aftrek.

Hoe dien je de btw-aangifte in?

Bij elke levering van je producten of diensten, stel je een factuur op. Lever je aan particulieren en maak je geen factuur op dan moet je toch deze verrichting noteren in het dagontvangstenboek.

Je moet minstens een boek hebben voor de inkomende facturen en een boek voor de uitgaande facturen.

Je dient de periodieke btw-aangifte in bij de overheid. Je geeft zowel de ontvangen als de betaalde btw in. Het verschil tussen de btw die je ontving en de btw die je zelf betaalde, de btw-aftrek, stort je door aan de btw-administratie.

Stappen btw-aangifte:

  1. Vraag een btw-identificatie aan en stuur het op naar je btw-kantoor. Hiervoor heb je wel al een ondernemingsnummer nodig.
  2. Dien je periodieke btw-aangifte in bij de overheid. Je kan dat elektronisch doen via Intervat, een online platform van de btw-administratie.

Jaarlijkse klantenlisting

Elk jaar moet je ook een lijst van belastingplichtige klanten indienen. Die klantenlisting is een lijst van de Belgische btw-nummers waaraan je diensten of producten hebt verstrekt voor een totaalbedrag van meer dan 250 euro, exclusief btw. De klantenlisting dien je elk jaar in voor 31 maart.

Geniet je van de vrijstellingsregeling, dan hoef je geen jaarlijkse klantenlisting in te dienen.

Terug naar het overzicht